Ινστιτούτο Μεσογειακών Σπουδών

Μία (1) θέση Ερευνητή Γ’ βαθμίδας (Εντεταλμένος Ερευνητής) με γνωστικό αντικείμενο: Οθωμανική Ιστορία

Μία (1) θέση Ερευνητή Γ’ βαθμίδας (Εντεταλμένος Ερευνητής) με γνωστικό αντικείμενο: Οθωμανική Ιστορία

Διαβάστε περισσότερα

Μία (1) θέση Ερευνητή Γ’ βαθμίδας (Εντεταλμένος Ερευνητής) με γνωστικό αντικείμενο: Ιστορία των τεχνικών στη Ναυτιλία και τη Ναυπηγική στη Μεσόγειο 19ος – 20ος αιώνας

Μία (1) θέση Ερευνητή Γ’ βαθμίδας (Εντεταλμένος Ερευνητής) με γνωστικό αντικείμενο: Ιστορία των τεχνικών στη Ναυτιλία και τη Ναυπηγική στη Μεσόγειο 19ος – 20ος αιώνας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΜΙΑ (1) ΘΕΣΗ ΒΟΗΘΟΥ ΕΡΕΥΝΑΣ

Το ΙΜΣ/ΙΤΕ στα πλαίσια του ευρωπαϊκού προγράμματος ERC Starting Grant 2016 'SeaLiT' (κωδικός προγράμματος 714437) απευθύνει πρόσκληση για την πλήρωση μίας (1) θέσης βοηθού έρευνας.

Διαβάστε περισσότερα

Πρόσκληση για μία (1) θέση βοηθού έρευνας

Το ΙΜΣ/ΙΤΕ στα πλαίσια του ευρωπαϊκού προγράμματος ERC Starting Grant 2016 'SeaLiT' (κωδικός προγράμματος 714437) απευθύνει πρόσκληση για την πλήρωση μίας (1) θέσης βοηθού έρευνας.

Διαβάστε περισσότερα

Opening for one PhD student in the project ARCHERS

The Laboratory of Geophysical Satellite Remote Sensing and Archaeoenvironment (GeoSat ReSeArch Lab) of the Institute for Mediterranean Studies of the Foundation for Research and Technology Hellas (FORTH), in the framework of the project ARCHERS, aimed at reducing or even reversing the brain drain, which is funded by an exclusive donation of the Stavros Niarchos Foundation, is seeking to recruit one (1) PhD student.

Διαβάστε περισσότερα

Opening for one PhD student in the project ARCHERS

The Laboratory of Geophysical Satellite Remote Sensing and Archaeoenvironment (GeoSat ReSeArch Lab) of the Institute for Mediterranean Studies of the Foundation for Research and Technology Hellas (FORTH), in the framework of the project ARCHERS, aimed at reducing or even reversing the brain drain, which is funded by an exclusive donation of the Stavros Niarchos Foundation, is seeking to recruit one (1) PhD student.

Διαβάστε περισσότερα

Μία (1) θέση Ερευνητή Γ’ βαθμίδας (Εντεταλμένος Ερευνητής) με γνωστικό αντικείμενο: Ιστορία Πολιτισμικών ανταλλαγών στη Μεσόγειο, 18ος-20ός αιώνας

Μία (1) θέση Ερευνητή Γ’ βαθμίδας (Εντεταλμένος Ερευνητής) με γνωστικό αντικείμενο: Ιστορία Πολιτισμικών ανταλλαγών στη Μεσόγειο, 18ος-20ός αιώνας Η Ιστορία των Πολιτισμικών Ανταλλαγών στον ευρύτερο Μεσογειακό Κόσμο από τον 18ο μέχρι και τον 20ό αιώνα περιλαμβάνει, εκτός από την έρευνα των καθαυτό διαπολιτισμικών δραστηριοτήτων και ανταλλαγών, και την μελέτη των οικονομικών, κοινωνικών και πολιτικών δομών και των μετασχηματισμών που τις καθόρισαν και τις δημιούργησαν.

Διαβάστε περισσότερα

Opening for one Post-doctoral fellow in the project ARCHERS

The Laboratory of Geophysical Satellite Remote Sensing and Archaeoenvironment (GeoSat ReSeArch Lab) of the Foundation for Research and Technology Hellas (FORTH), in the framework of the project ARCHERS, aimed at reducing or even reversing the brain drain, which is funded by an exclusive donation of the Stavros Niarchos Foundation, is seeking to recruit one (1) post-doctoral fellow.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΔΥΟ (2) ΘΕΣΕΙΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΔΙΔΑΚΤΟΡΩΝ ΜΕ ΥΠΟΤΡΟΦΙΑ ΣΤΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ

Το ΙΜΣ/ΙΤΕ στα πλαίσια του ευρωπαϊκού προγράμματος ERC Starting Grant 2016 'SeaLiT' (κωδικός προγράμματος 714437) απευθύνει πρόσκληση για την πλήρωση δυο (2) θέσεων υποψηφίων διδακτόρων με υποτροφία.

Διαβάστε περισσότερα