Ινστιτούτο Μεσογειακών Σπουδών

Ερευνητές πλήρους απασχόλησης

Τζελίνα Χαρλαύτη

Τζελίνα Χαρλαύτη

Διευθύντρια ΙΜΣ/ΙΤΕ, Καθηγήτρια Ναυτιλιακής Ιστορίας
Curriculum vitae
Μαρίνος Σαρηγιάννης

Μαρίνος Σαρηγιάννης

Ερευνητής Α΄, Συντονιστής του Τομέα Οθωμανικής Ιστορίας
Curriculum vitae
Κωνσταντίνα Γεωργιάδη

Κωνσταντίνα Γεωργιάδη

Ερευνήτρια Β΄, Συντονίστρια του Τομέα Θεατρολογίας
Curriculum vitae
Δημήτριος Αλεξάκης

Δημήτριος Αλεξάκης

Ερευνητής Γ΄
Δορυφορική Τηλεπισκόπηση και GIS
Curriculum vitae