Ινστιτούτο Μεσογειακών Σπουδών

TOPIO

Towards Democratic Landscape observation through Geoinformatics and Public Participation

Coordination: IMS/FORTH, Dr. Dimitrios Alexakis
Duration: 01/12/2023 - 30/11/2027
Total budget: 915.000 Euro

Το ΙΜΣ/ΙΤΕ συντονίζει το ερευνητικό πρόγραμμα HORIZON-MSCA-2022- Staff Exchange-01, Project NO:101131109.

Το τοπίο είναι βασικό στοιχείο της ατομικής και κοινωνικής ευημερίας. Αν και η προστασία, η διαχείριση και ο σχεδιασμός του αναγνωρίζονται από την Ευρωπαϊκή Σύμβαση Τοπίου του Συμβουλίου της Ευρώπης από το 2000, δεν έχουν γίνει πολλά ακόμα για την ολοκληρωμένη εφαρμογή αυτής της συνθήκης. Το TOPIO στοχεύει να δώσει στους πολίτες ενεργό ρόλο στη λήψη αποφάσεων για το Tοπίο μέσω της Επιστήμης των Πολιτών, της Γεωπληροφορικής (Earth Observation και GIS), της Τεχνητής Νοημοσύνης και της Συμμετοχής του κοινού (Public participation) για την προώθηση της βιώσιμης ανάπτυξης των αγροτικών περιοχών σε περιοχές της Ευρώπης.

Ερευνητική Ομάδα

Δημήτριος Αλεξάκης

Δημήτριος Αλεξάκης

Ερευνητής Β
Δορυφορική Τηλεπισκόπηση και GIS
Curriculum vitae
Γιώργος Λαμπρόπουλος

Γιώργος Λαμπρόπουλος

Υποψήφιος διδάκτωρ
Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο
Curriculum vitae
HORIZON MSCA