Ινστιτούτο Μεσογειακών Σπουδών

Γιώργος Λαμπρόπουλος

Υποψήφιος διδάκτωρ
Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο
Εργαστήριο Γεωφυσικής - Δορυφορικής Τηλεπισκόπησης και Αρχαιοπεριβάλλοντος

Ο Γιώργος Λαμπρόπουλος είναι υποψήφιος διδάκτορας του τμήματος Γεωγραφίας του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου, κάτοχος του μεταπτυχιακού διπλώματος ειδίκευσης «Περιβάλλον και Ανάπτυξη» της Σχολής Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών – Μηχανικών Γεωπληροφορικής του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου και διπλωματούχος του τμήματος Μηχανολόγων και Αεροναυπηγών Μηχανικών της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Πατρών. Εργάζεται στο Εργαστήριο Γεωφυσικής – Δορυφορικής Τηλεπισκόπησης  και Αρχαιοπεριβάλλοντος του Ινστιτούτου Μεσογειακών Σπουδών του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας. Έχει συμμετάσχει σε εθνικά/ευρωπαϊκά προγράμματα και χρηματοδοτούμενα έργα στον τομέα των ψηφιακών ανθρωπιστικών επιστημών (μελέτη αρχαίας τοπογραφίας - ιστορικής χαρτογραφίας, αρχαιολογική χαρτογράφηση, πολιτισμικές αστικές διαδρομές), ενώ στο παρελθόν έχει εργαστεί σε τεχνικές εταιρείες με αντικείμενο την ανάπτυξη του εθνικού κτηματολογίου και έργα τηλεπικοινωνιακών δικτύων. Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα αφορούν θέματα γεωγραφικών συστημάτων πληροφοριών, συμμετοχικών διαδικασιών στη συλλογή χωρικής πληροφορίας, τηλεπισκόπησης, χωρικής ανάλυσης, διαχείρισης γεωχωρικών αρχαιολογικών-πολιτισμικών δεδομένων και ιστορικής χαρτογραφίας.