Ινστιτούτο Μεσογειακών Σπουδών

Αρχεία & Συλλογές

Αρχεία ΙΜΣ

Το Ινστιτούτο Μεσογειακών Σπουδών διαθέτει ποικίλες συλλογές και αρχεία που αφορούν τα πεδία της ναυτιλιακής ιστορίας, της οικονομικής, κοινωνικής και πολιτικής ιστορίας, της ιστορίας των επιχειρήσεων, της οθωμανικής ιστορίας, της μουσικολογίας, της θεατρολογίας και της ιστορίας της τέχνης. Κατά κύριο λόγο, πρόκειται είτε για αρχεία προσωπικά ή επιχειρήσεων που έχουν παραχωρηθεί από τους κατόχους τους, είτε για αρχεία που έχουν συλλεχθεί από ερευνητές και ερευνήτριες κατά την εκπόνηση των διδακτορικών διατριβών ή των ερευνητικών τους προγραμμάτων. Οι αρχειακές συλλογές χαρακτηρίζονται από ιδιαίτερη ποικιλομορφία, μιας και περιέχουν, μεταξύ άλλων, φυσικά έντυπα και έγγραφα, ψηφιοποιημένα έγγραφα, καρτέλες και συλλογές αποδελτίωσης, μικροφίλμ με σειρές έντυπων πηγών, διαφάνειες έργων τέχνης, αφίσες και συνεντεύξεις.

Η πρόσβαση στις αρχειακές συλλογές του ΙΜΣ-ΙΤΕ καθίσταται δυνατή στους χώρους του Ινστιτούτου και έπειτα από συνεννόηση με τους/τις υπεύθυνους της βιβλιοθήκης του.

Αίτημα πρόσβασης (PDF 160KB)