Ινστιτούτο Μεσογειακών Σπουδών
  • Διοργάνωση μεταπτυχιακών προγραμμάτων σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Κρήτης
  • Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στην Τουρκολογία του Τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας του Πανεπιστημίου Κρήτης σε συνεργασία με το Πρόγραμμα Τουρκικών Σπουδών του Ινστιτούτου Μεσογειακών Σπουδών.
  • Παραχώρηση πρόσβασης σε βιβλιοθήκη και αρχειακό υλικό των προγραμμάτων του Ινστιτούτου Μεσογειακών Σπουδών για την εκπόνηση σεμιναριακών και διπλωματικών εργασιών.
  • Συνεργασία με το Μεταπτυχιακό πρόγραμμα "Σύγχρονη Ελληνική και Ευρωπαϊκή Ιστορία" του Τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας του Πανεπιστημίου Κρήτης και του προγράμματος "Η πόλη στους νεότερους χρόνους" του Ινστιτούτου Μεσογειακών Σπουδών.
  • Συνεργασία με το Μεταπτυχιακό πρόγραμμα "Ιστορία της Ευρωπαϊκής Τέχνης" του Τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας του Πανεπιστημίου Κρήτης, Τομέας Αρχαιολογίας και Ιστορίας της Τέχνης και του Κέντρου Δομήνικος Θεοτοκόπουλος του Ινστιτούτου Μεσογειακών Σπουδών.