Ινστιτούτο Μεσογειακών Σπουδών

Προσωπικό υποστήριξης

Ελένη Βονόρτα

Ελένη Βονόρτα

Διαχειρίστρια συστημάτων, Mηχανικός Η/Υ
Άρης Κυδωνάκης

Άρης Κυδωνάκης

Διαχειριστής συστημάτων, Mηχανικός λογισμικού