Το Ινστιτούτο Μεσογειακών Σπουδών του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας συμμετέχει στον εορτασμό των 200 χρόνων από την επανάσταση του 1821

Το Ινστιτούτο Μεσογειακών Σπουδών του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας συμμετέχει στον εορτασμό των 200 χρόνων από την επανάσταση του 1821 με μια σειρά διαλέξεων που θα διεξαχθούν τόσο δια ζώσης όσο και από το διαδίκτυο. Με αφετηρία τους ιδιαίτερους τομείς της νεότερης ελληνικής, οθωμανικής και μεσογειακής ιστορίας στους οποίους ειδικεύεται το Ινστιτούτο, και τους δεσμούς που έχει δημιουργήσει στις δεκαετίες της ύπαρξής του με Έλληνες και αλλοδαπούς ιστορικούς, επιλέχθηκαν μια σειρά από θεματικές και ομιλητές που ελπίζουμε ότι θα συμβάλουν σε μια καλύτερη κατανόηση της επανάστασης που ίδρυσε το ελληνικό κράτος και του βαθμού στον οποίο υπήρξε σημαντικό γεγονός για την ευρύτερη περιφέρεια της Ανατολικής Μεσογείου, για την Ευρώπη και για τον κόσμο.

 

22 Μαρτίου 2021

Mark Mazower, καθηγητής στο Columbia University: How did the Greeks win?

 

19 Απριλίου 2021 

Διαμάχες γύρω από τη συγκρότηση του έθνους κράτους:

Δημήτρης Κουσουρής, επίκουρος καθηγητής στο Universität Wien: Οι καθολικοί της Σύρου μπροστά στην πρόκληση του έθνους-κράτους

Διονύσης Τζάκης, επίκουρος καθηγητής στο Ιόνιο Πανεπιστήμιο: Διαφωνίες, εντάσεις και συγκρούσεις σχετικά με την πολιτική και στρατιωτική ενοποίηση κατά το πρώτο έτος της επανάστασης

Νίκος Σιγάλας, ερευνητής στο CETOBaC, EHESS-CNRS: Οι οπλαρχηγοί του 1821 μεταξύ παραδοσιακού και νεωτερικού ρεπερτορίου: σύγκρουση και επανάσταση

 

24 Μαΐου 2021
Παναγιώτης Στάθης, υποψήφιος διδάκτορας στο Πανεπιστήμιο Κρήτης: Επαναπροσεγγίζοντας το Εικοσιένα. Οι πολλαπλές πορείες προς την εξέγερση

 

7 Ιουνίου 2021

Χρήστος Λούκος, ομότιμος καθηγητής του Πανεπιστημίου Κρήτης, Ιωάννης Καποδίστριας – Αλέξανδρος Μαυροκορδάτος: Δύο διαφορετικές προτάσεις για την Ελληνική Επανάσταση

 

11 Οκτωβρίου 2021

Η ελληνική επανάσταση από τη σκοπιά των Οθωμανών:

Μαρίνος Σαρηγιάννης, διευθυντής ερευνών στο Ινστιτούτο Μεσογειακών Σπουδών-ΙΤΕ: Η Επανάσταση ως οθωμανικό γεγονός

Şükrü Ilıcak, ιστορικός: Η Δεκαετία πριν την Επανάσταση

Λεωνίδας Μοίρας, διδάσκων στο ΕΚΠΑ: Η μετάβαση από το "Rum Milleti" στους "Yunan". Μια απόπειρα ερμηνευτικής προσέγγισης της χρήσης των όρων "Yunan" και "Yunanistan" στα χρόνια της Ελληνικής Επανάστασης

 

15 Νοεμβρίου 2021 

Οικονομία και κοινωνία στα χρόνια της επανάστασης

Σίμος Μποζίκης, δρ Ιστορίας: Το Ημερολόγιο του Εθνικού Ταμείου, 1825-1826: μορφή και περιεχόμενο με έμφαση στο δημοσιονομικό κύκλωμα

Δημήτρης Δημητρόπουλος, διευθυντής ερευνών στο Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών: Αγροτικές εγκαταστάσεις και εργαστήρια στα χρόνια της ελληνικής επανάστασης

Σάκης Δημητριάδης, μεταδιδακτορικός ερευνητής στο Ινστιτούτο Μεσογειακών Σπουδών-ΙΤΕ: Η διάρθρωση της αγροτικής κοινωνίας στα χρόνια του Αγώνα: πλούτος και γεωργικό εισόδημα στη Νότια Πελοπόννησο

 

6 Δεκεμβρίου 2021 

Το ναυτικό στον αγώνα

Τζελίνα Χαρλαύτη, διευθύντρια ερευνών στο Ινστιτούτο Μεσογειακών Σπουδών-ΙΤΕ: "Που πάτε να πολεμήσετε με σιτοκάραβα, βατσέλα;" Πολεμικός και καταδρομικός στόλος στη διάρκεια της Επανάστασης

Κατερίνα Γαλάνη, μεταδιδακτορική ερευνήτρια στο ΙΜΣ και διδάσκουσα στο ΕΑΠ: Ο εμπορικός στόλος κατά τη διάρκεια της ελληνικής επανάστασης: ασυνέχειες και προσαρμογή

Μηνάς Αντύπας, υποψήφιος διδάκτορας στο Πανεπιστήμιο Κρήτης: "Όψεις της οικονομίας του νησιού της Ύδρας στη διάρκεια της Ελληνικής Επανάστασης"