Ινστιτούτο Μεσογειακών Σπουδών

Διοικητικό προσωπικό

Γεωργία Παπαδάκη

Γραμματεία

Βάλια Πατραμάνη

Βιβλιοθήκη

Άντα Μαρκάκη

Υπεύθυνη Μετακινήσεων