Ινστιτούτο Μεσογειακών Σπουδών

Διοικητικό προσωπικό

Γεωργία Παπαδάκη

Γεωργία Παπαδάκη

Γραμματεία
Βάλια Πατραμάνη

Βάλια Πατραμάνη

Βιβλιοθήκη
Άντα Μαρκάκη

Άντα Μαρκάκη

Γραμματεία (Μετακινήσεις)
Μαρία Βιγλιράκη

Μαρία Βιγλιράκη

Δημόσιες Σχέσεις
Curriculum vitae