Ινστιτούτο Μεσογειακών Σπουδών

Μαρία Βιγλιράκη

Δημόσιες Σχέσεις

Μεταπτυχιακή φοιτήτρια στην Πολιτισμική Πληροφορική & Επικοινωνία (Σχεδίαση Ψηφιακών Πολιτιστικών Προϊόντων), απόφοιτος του τμ. Γλώσσας, Φιλολογίας και Πολιτισμού Παρευξείνιων Χωρών (Ρουμανική κατεύθυνση), με εκπόνηση πρωτογενούς έρευνας στον κεντρικό Έβρο. Χρόνια δημοσιογράφος σε έντυπο και ηλεκτρονικό τύπο και διοργανωτής μεγάλων διεθνών εκδηλώσεων.