Σεμινάρια Υποψηφίων Διδακτόρων 2021-2022

Σκοπός των σεμιναρίων είναι η επιστημονική συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων και επιχειρημάτων μεταξύ διδασκόντων, ερευνητών και υποψηφίων διδακτόρων Νεότερης και Σύγχρονης Ιστορίας του Τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας του ΠΚ, του ΙΜΣ/ΙΤΕ και άλλων συνεργαζομένων πανεπιστημιακών και ερευνητικών ιδρυμάτων. Οι ομιλητές παρουσιάζουν την ερευνητική τους πορεία και τα βασικά ερωτήματα και τις θεματικές των διατριβών τους και των μελετών τους στο ευρύτερο πεδίο της Νεότερης Ιστορίας Οι μηνιαίες συναντήσεις είναι ανοικτές σε όλους: διδάσκοντες, μεταδιδακτορικούς και διδακτορικούς ερευνητές και μεταπτυχιακούς φοιτητές και γίνονται υβριδικά κυρίως, αλλά όχι αποκλειστικά, στα Ελληνικά, με βάση πρόγραμμα που ανακοινώνεται και αναρτάται έγκαιρα. Οι συναντήσεις γίνονται συνήθως Δευτέρα στις καθορισμένες ημερομηνίες και ώρες (16.00-18.00) παράλληλα δια ζώσης και με σύνδεση τηλεδιάσκεψης μέσω link στην πλατφόρμα zoom, που θα αποσταλεί έγκαιρα. Ενδιαμέσως θα γίνουν και θεματικά σεμινάρια τις μέρες και ώρες που αναφέρονται.

 

Πρώτο Σεμινάριο – Δευτέρα 11 Οκτωβρίου 2021
Γάσιας Γεώργιος,
Η εφαρμογή της αγροτικής μεταρρύθμισης και οι μετασχηματισμοί στη Θεσσαλία του Μεσοπολέμου, Πανεπιστήμιο Κρήτης
Βασιλάκη Καλλιόπη, The maritime community of La Ciotat, 1850-1914, Πανεπιστήμιο Κρήτης

Θεματικό Σεμινάριο - Τρίτη 19 Οκτωβρίου και Τρίτη 26 Οκτωβρίου:
Καθ.Νικόλας Kοσματόπουλος
, Πανεπιστήμιο Βηρυττού, «Μετα-αποικιακή Ελλάδα»

Δεύτερο Σεμινάριο – Δευτέρα 15 Νοεμβρίου 2021:
Κυπριωτάκης Δημήτρης
, Δίκτυα, δημόσια έργα και υποδομές στην Ελλάδα του Μεσοπολέμου: η περίπτωση της Ανατολικής Κρήτης. Πανεπιστήμιο Κρήτης
Δημήτριος Κοπανάς, Εργασιακές συνθήκες και διεκδικήσεις στη βιομηχανία της Κέρκυρας κατά το α΄ μισό του 20ού αιώνα, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων

Τρίτο Σεμινάριο – Δευτέρα 6 Δεκεμβρίου 2021:
Νασιάρας Θανάσης
, Η Θεσσαλονίκη σε μετάβαση. Οικονομική και κοινωνική εξέλιξη μιας πόλης-λιμάνι από τις αρχές του 20ου έως και το τέλος του Μεσοπολέμου, Ιόνιο Πανεπιστήμιο
Καποκάκης Άλκης, Η Ναυτική εργασία στην Ελλάδα, 1850-1920, Πανεπιστήμιο Κρήτης/ΙΜΣ

Θεματικό Σεμινάριο - Tρίτη 14 Δεκεμβρίου 2021:
Καθ. Edhem Eldem
για «From Istanbul to Sardinia: the logbook of an Ottoman corvette in 1805»

Τέταρτο Σεμινάριο – Δευτέρα 17 Ιανουαρίου 2022:
Ανέστη Ειρήνη
, Δημόσιες Υποδομές και Οικισμένος Χώρος στη Μακεδονία. Ο ρόλος της Γαλλικής Στρατιάς της Ανατολής (1915-1919), Πανεπιστήμιο Κρήτης
Καστρινάκης Πέτρος, Ένα οθωμανικό λιμάνι τον 19ο αιώνα: η περίπτωση των Χανίων, Πανεπιστήμιο Κρήτης

Θεματικό Σεμινάριο - **Αναβαλλεται**:
Δρ Σουκρού Ιλιτζάκ,
ΙΜΣ-ΙΤΕ, «Ο ρόλος των Αλβανών στην Ελληνική Επανάσταση»

Πέμπτο Σεμινάριο – Δευτέρα 14 Φεβρουαρίου 2022:
Nίκος Αλεβυζάκης,
Αλιεία, αλιεύματα και αλιείς στον ελληνικό χώρο (19ος – 20ος αι.)
Δρουγούτης Αγγελος, Χιώτες εφοπλιστές ανάμεσα στην παγκόσμια ναυτιλία και την Ελληνική οικονομία (1945-1975). Η περίπτωση του Ομίλου Ανδρεάδη, Πανεπιστήμιο Κρήτης

Έκτο Σεμινάριο – Δευτέρα 14 Μαρτίου 2022:
Καλέσιος Θωμάς
, Οι λιμενεργάτες του Πειραιά (1880-1940). Σύσταση και λειτουργία ενός επαγγελματικού κλάδου, σωματειακή, συνδικαλιστική οργάνωση και πολιτική δράση, καθημερινότητα, Πανεπιστήμιο Κρήτης
Αγγελόπουλος ΘάνοςΗ ιστοριογραφική παραγωγή των σοσιαλιστών της Δεύτερης Διεθνής: μεταξύ ιδεολογίας και εννοιών", Πανεπιστήμιο Κρήτης

Θεματικό Σεμινάριο - Tρίτη 15 Μαρτίου 2022: 
Matteo Barbano
«The company's crewmen. Maritime labour in the age of transition: the case of Austrian Lloyd»

Έβδομο Σεμινάριο – Δευτέρα 11 Απριλίου 2022:
Νίκος Λιάρος
, Κεραμεικός Α.Ε  - Όψεις του Μεσοπολέμου μέσα από ένα εργοστάσιο κεραμικής, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
Βαρβεράκης Θανάσης, Η θανατική ποινή στην Ελλάδα του 20ου αιώνα (1920-2000), Πανεπιστήμιο Κρήτης

Όγδοο Σεμινάριο – Δευτέρα 23 Μαίου 2022:
Αλέξης Νίκος
, Επαγγέλματα και κράτος μπροστά στην ''τεχνολογική'' ανεργία: Η ελληνική κοινωνία αντιμέτωπη με το ζήτημα των μηχανών (1900-1940), Πανεπιστήμιο Κρήτης
Μεγαπάνος Νίκος, Το ναυτικό του Μεσολογγίου τον 18ο αιώνα. Ένας στόλος στα σύνορα, Πανεπιστήμιο Κρήτης

Θεματικό Σεμινάριο - Tρίτη 17 Μαΐου 2022 και 24 Μαΐου 2022:
Δρ Όλγα Χριστοδουλάκη
, «Από την επιβολή του Διεθνούς Οικονομικού Ελέγχου το 1898 μέχρι της ίδρυση της Τράπεζας της Ελλάδος το 1928:Ένας οικονομολόγος συζητά με ιστορικούς»

Ένατο Σεμινάριο – Τρίτη 14 Ιουνίου 2022:
Δημανόπουλος Σπύρος
,   Τοπική οικονομία και τουριστική ανάπτυξη. Η περίπτωση του νομού Ηρακλείου 1945-1974, Πανεπιστήμιο Κρήτης