Ινστιτούτο Μεσογειακών Σπουδών

Η Αναβίωση του αρχαίου δράματος στη νεότερη Ελλάδα

Η Αναβίωση του αρχαίου δράματος στη νεότερη Ελλάδα

Η μελέτη του φαινομένου της αναβίωσης του αρχαίου δράματος στη νεότερη Ελλάδα διεξάγεται από το πρόγραμμα της Ιστορίας του Νεοελληνικού θεάτρου στο πλαίσιο ενός ευρύτερου προγράμματος μελέτης του Αρχαίου θεάτρου . Προϊόν του προγράμματος αποτελεί η διαμόρφωση ενός ηλεκτρονικού αρχείου παραστάσεων αρχαίου δράματος στους νεότερους χρόνους, που καλύπτει το χρονικό διάστημα από το 1817 μέχρι τις μέρες μας.

Επιστημονικοί υπεύθυνοι: Θόδωρος Χατζηπανταζής, Αντώνης Γλυτζουρής, Κωνσταντίνα Γεωργιάδη

Ερευνητική ομάδα: Αντώνης Γλυτζουρής, Κωνσταντίνα Γεωργιάδη, Γιάννης Καπούτσης, Μαρία Μαυρογένη

Η μελέτη του φαινομένου της αναβίωσης του αρχαίου δράματος στη νεότερη Ελλάδα διεξάγεται από το πρόγραμμα της Ιστορίας του Νεοελληνικού θεάτρου στο πλαίσιο ενός ευρύτερου προγράμματος μελέτης του Αρχαίου θεάτρου .

Έχει αποδελτιωθεί μέρος του αθηναϊκού Τύπου καθώς και ένας σημαντικός αριθμός προγραμμάτων, λευκωμάτων, προσωπικών ημερολογίων καλλιτεχνών της σκηνής και τόμων αφιερωμένων στην αναβίωση του αρχαίου θεάτρου.

Προϊόν της παραπάνω εργασίας αποτελεί η διαμόρφωση ενός ηλεκτρονικού αρχείου παραστάσεων αρχαίου δράματος στους νεότερους χρόνους, που καλύπτει το χρονικό διάστημα από το 1817 μέχρι τις μέρες μας.

Ερευνητική Ομάδα

Κωνσταντίνα Γεωργιάδη

Κωνσταντίνα Γεωργιάδη

Ερευνήτρια Β, Συντονίστρια του Τομέα Θεατρολογίας
Curriculum vitae
Θόδωρος Χατζηπανταζής

Θόδωρος Χατζηπανταζής

Επίτιμο Μέλος ΙΜΣ, Ομότιμος Καθηγητής
Τμήμα Φιλολογίας, Πανεπιστήμιο Κρήτης
Curriculum vitae