Πρόσκληση ενδιαφεροντος για μια θεση διδακτορικού υποτρόφου στο πλαίσιο του ερευνητικού προγράμματος SeaLiT: Seafaring Lives in Transition, Mediterranean Maritime Labour and Shipping, 1850s-1920s

Αρ. πρωτ. 1233

Με ΑΔΑ: ΨΠ05469ΗΚΥ-Γ1Γ

Λήψη αρχείου

Aίτηση