Ινστιτούτο Μεσογειακών Σπουδών

MigraMedia

Migration Narratives in European Media: Teaching, Learning, and Reflecting

Επιστημονικός Υπεύθυνος Προγράμματος
Prof. Dr. Markus Heide, Stiftung Universität Hildesheim
https://www.uni-hildesheim.de/fb3/institute/institut-fuer-englische-sprache-und-literatur/team/markus-heide/

Επιστημονική Υπεύθυνος
ΙΜΣ-ΙΤΕ, Παναγιώτα Μήνη, Ινστιτούτο Μεσογειακών Σπουδών & Πανεπιστήμιο Κρήτης

Το έργο συνδέει την ανάλυση της αναπαράστασης της μετανάστευσης στα οπτικά μέσα με συγκεκριμένα κοινωνικά και γεωγραφικά πλαίσια. Στόχος είναι η προώθηση της ένταξης και της ποικιλομορφίας στις ευρωπαϊκές κοινωνίες μέσω της έκθεσης φοιτητών/τριών σε ταινίες μετανάστευσης και άλλες αναπαραστάσεις της μετανάστευσης στα media. Το πρόγραμμα ενισχύει τη διαπολιτισμική μάθηση, την κριτική σκέψη και τον γραμματισμό σε ό,τι αφορά τα media. Κύριος φορέας υποβολής: University of Hildesheim (SUH), Germany. Συνεργαζόμενοι φορείς: Maria Curie-Sklodowska University, Poland. University of Salamanca, Spain. National Distance Education University (UNED), Spain. University of Münster (WWU), Germany. Erciyes University in Kayseri, Turkey. Institute for Mediterranean Studies-FORTH, Greece. Ukrainian Catholic University, Ukraine.

Ερευνητική Ομάδα

Παναγιώτα Μήνη

Παναγιώτα Μήνη

Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Ιστορίας του Κινηματογράφου
Τμήμα Φιλολογίας, Πανεπιστήμιο Κρήτης
Curriculum vitae
Κωνσταντίνα Γεωργιάδη

Κωνσταντίνα Γεωργιάδη

Ερευνήτρια Β, Συντονίστρια του Τομέα Θεατρολογίας
Curriculum vitae
Stephanie Donald

Stephanie Donald

Professor, University of Technology Sydney
Εξωτερικός συνεργάτης
Curriculum vitae
Μαρία Δαμηλάκου

Μαρία Δαμηλάκου

Επίκουρη Καθηγήτρια
Ιόνιο Πανεπιστήμιο
Κατερίνα Κόμη

Κατερίνα Κόμη

Υποψήφια διδάκτωρ
Τμήμα Φιλολογίας, Πανεπιστήμιο Κρήτης
Γρηγόρης Βοσκάκης

Γρηγόρης Βοσκάκης

Υποψήφιος διδάκτωρ
Τμήμα Φιλολογίας, Πανεπιστήμιο Κρήτης
Κατερίνα Δρυμισκιανάκη

Κατερίνα Δρυμισκιανάκη

Mεταπτυχιακή φοιτήτρια
Πανεπιστήμιο Κρήτης
Dr. Kaya Davies Hayon

Dr. Kaya Davies Hayon

Lecturer
The Open University, UK
Curriculum vitae
Supported by Erasmus+