Ινστιτούτο Μεσογειακών Σπουδών

Μαρία Δαμηλάκου

Επίκουρη Καθηγήτρια
Ιόνιο Πανεπιστήμιο
Toμέας της Ιστορίας των Πόλεων, της Διασποράς και Μετανάστευσης της Μεσογείου και της Μαύρης Θάλασσας
Κέντρο Ναυτιλιακής Ιστορίας

Γεννήθηκε στην Αθήνα το 1969. Σπούδασε στο τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής του Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών και στη συνέχεια πραγματοποίησε μεταπτυχιακές σπουδές στο Πανεπιστήμιο Bordeaux III. Έχει ζήσει πολλά χρόνια στην Αργεντινή όπου εκπόνησε και τη διδακτορική διατριβή της με έδρα το τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας του Πανεπιστημίου Κρήτης. Από το 2007 διδάσκει Ιστορία της Αμερικανικής Ηπείρου στο Τμήμα Ιστορίας του Ιονίου Πανεπιστημίου, αρχικά ως Λέκτορας και στη συνέχεια ως Επίκουρη Καθηγήτρια. Επίσης από το 2003 διδάσκει Ιστορία  των χωρών της Λατινικής Αμερικής  στο Ελληνικό Ανοιχτό Πανεπιστήμιο.

Τα κύρια επιστημονικά της ενδιαφέροντα είναι η κοινωνική, πολιτική και πολιτισμική ιστορία της Λατινικής Αμερικής καθώς και οι διαμερικανικές σχέσεις. Η ερευνητική της δραστηριότητα αφορά κυρίως τη μετανάστευση, την εργασία και ζητήματα ταυτότητας στις χώρες της Νοτίου Αμερικής. Έχει συμμετάσχει σε αρκετά ερευνητικά προγράμματα (Πυθαγόρας, Αριστεία, μεταξύ άλλων) ενώ από το 2001 συνεργάζεται ως ερευνήτρια με το Αρχείο Προφορικής Ιστορίας και Φωτογραφίας Γυναικών (Archivo de Palabras e Imágenes de Mujeres), με έδρα τη Φιλοσοφική Σχολή του Πανεπιστημίου του Μπουένος Άιρες (U.B.A).

Αυτή την περίοδο είναι επιστημονική υπεύθυνη στο πρόγραμμα με θέμα "Migration and strategies of development in the periphery of the “Western World” during the early Post-World War II period (Greece, Portugal / Brazil, Argentina)"/ ΕΛΙΔΕΚ κωδ. 2616. 

Είναι συγγραφέας των έργων Έλληνες μετανάστες στην Αργεντινή: διαδικασίες συγκρότησης και μετασχηματισμοί μιας μεταναστευτικής κοινότητας, 1900-1970 (2004) και  Ιστορία της Λατινικής Αμερικής από το τέλος της αποικιοκρατίας μέχρι σήμερα (2014). Έχει επιμεληθεί τα έργα Θέματα και τάσεις της σύγχρονης Λατινοαμερικανικής Ιστοριογραφίας, Αθήνα, Ε.Μ.Ν.Ε. - Μνήμων, 2010 και Σιμόν Μπολίβαρ. Ο απελευθερωτής των συνειδήσεων. Θεμελιώδη κείμενα (μετάφραση, εισαγωγή, σχόλια Μαρία Δαμηλάκου), Αθήνα, Νότιος Άνεμος, 2014, καθώς και τον τόμο 200 χρόνια από τα επαναστατικά κινήματα για την ανεξαρτησία της Λατινικής Αμερικής, 1810- 2010, Αθήνα, Ε.Μ.Ν.Ε. - Μνήμων, 2011.

Επιλεγμένες Δημοσιεύσεις

Maria Damilakou is Assistant professor of History of the American Continent at the Department of History of the Ionian University of Greece (Corfu). She studied history at the Universities of Athens and Bordeaux III (D.E.A. 1993) and obtained her Ph.D. in 2001 from the University of Crete, Department of History & Archaeology with Ph.D. topic: “Greek Immigrants in Argentina: Construction and Transformations of a Migrant Community, 1900-1970”.

Academic Career
2015 – : Assistant Professor of History of the American Continent, Ionian University, Department of History
2007 – 2015: Lecturer of History of the American Continent, Ionian University, Department of History
2003 - 2015 and 2015 – 2021: Professor of Latin American History in the Open University of Greece, School of Humanities, Academic Program: Spanish Language and Culture.
2001 – : Collaborator of the archive A.P.I.M. (Archivo de Palabras e Imágenes de Mujeres/ Women’s Words and Pictures Archive), which is attached to the Gender Studies Institute of the Faculty of Humanities of the University of Buenos Aires (U.B.A.).

Research Activity
Selected research programmes:
2018-2022: Academic coordinator (period: 2020-2022) of the ongoing research project “Migration and development strategies in the periphery of the ‘Western World’ during the early Post-World War II period” (Greece, Portugal / Brazil, Argentina)" / ELIDEK code 2616.
2017-2020: Member of the research team of the project “Onassis Business History” funded by the Onassis Foundation (project coordinator: Gelina Harlaftis).
2012-2015: Member of the research team of the project “The Black Sea and its port-cities, 1774-1914. Development, convergence and linkages with the global economy”.
2012 - 2015: Member of the research team of the project “Migration Management and International Organizations: A history of the establishment of the International Organization for Migration”.
2004-2006: Post-doctoral research. Research Project “Pythagoras” (Project code: 1911). Research subject: “Labour Activities of Greek Immigrants in South America (Argentina, Uruguay, Chile, Bolivia, Paraguay).


Selected publications
a. Books (in Greek)

 • Maria Damilakou, Greek Immigrants in Argentina: Construction and Transformations of a Migrant Community 1900-1970, Athens, Historical Archive of the Commercial Bank, 2004.
 • Maria Damilakou, History of Latin America from the End of Colonialism up to Today, Athens, Aiora, 2015 (2nd ed.)
 • Maria Damilakou (ed.), Subjects and Tendencies of Contemporary Latin American Historiography, Athens, EMNE – Mnemon, 2010
 • Maria Damilakou and Christos Loukos (ed.), 200 years from the Revolutionary Movements for the Independence of Latin America, 1810-2010, Athens, EMNE – Mnemon, 2011
 • Maria Damilakou (ed.), Simon Bolivar. The Liberator of Consciences. Fundamental Texts, Athens, Notios Anemos, 2014.

Books (in English)

 • Maria Damilakou and Yannis G. S. Papadopoulos (eds.), Migration and Development in Southern Europe and South America, Routledge (in press).

b. Articles in referred journals and collective volumes

 • María Damilakou, “Inmigrantes griegos en Buenos Aires: el caso de los golosineros”, Estudios Migratorios Latinoamericanos, 48, Agosto 2001, 329-368.
 • Mirta Lobato, María Damilakou and Lizel Tornay, “Belleza femenina, estética e ideología. Las reinas del trabajo durante el peronismo”, Anuario de Estudios Americanos, 61:1 (2004) 233-277.
 • María Damilakou, “Immigration and urbanization: The settlement of European immigrants in the city of Buenos Aires (1880-1920)”, Μnemon 26 (2004) 95-131 (in Greek)
 • María Damilakou, “Greek refugees from Minor Asia to Argentina: Migration stories and identity”, Istorika 42 (July 2005) 177-202 (in Greek)
 • María Damilakou, Mirta Lobato and Lizel Tornay, “Las reinas del trabajo bajo el peronismo”, in: Mirta Lobato (ed.), Cuando las mujeres reinaban. Belleza, virtud y poder en la Argentina en el siglo XX, Buenos Aires, Biblos, 2005, p. 77-120.
 • Maria Damilakou, “Greek Migrant Communities in Central and South America”, in I. Hasiotis, O. Katsiardi and E. Ambatzi (ed.), Greeks in Diaspora, 15th-21th c., Athens, Greek Parliament, 2006, p. 291- 300 (in Greek).
 • María Damilakou, “Migración, comercio y moral en los márgenes del mundo salitrero. Oficina Chacabuco, 1924-1940”, Estudios Migratorios Latinoamericanos 62 (2007) 85- 128. María Damilakou, “Historia, memoria nacional y política en los festejos del Bicentenario en la Argentina y México”, Cuadernos del Sur – Historia 38 (2009) 167-180.
 • Maria Damilakou, “Politics of public memory: The ‘Dia de la Raza’ in Latin America and the narrative of Spanish conquest”, Ionios Logos 2 (2010) 187-220 (in Greek)
 • Maria Damilakou, “The idea of Latin America and a proposed narrative of its history, in: Maria Damilakou (ed.), Themes and Tendencies of contemporary Latin American historiography, Athens, EMNE Mnemon, 2010, p. 9-80 (in Greek).
 • Mirta Lobato, Maria Damilakou and Lizel Tornay, “Working-Class Beauty Queens under Peronism”, in: Matthew B. Karush and Oscar Chamosa (eds.), The New Cultural History of Peronism: Power and Identity in Mid-Twentieth Century Argentina, Durham, Duke University Press, 2010, p. 171-207.
 • María Damilakou, “Del Mediterráneo a Sudamérica: el lugar y la contribución de los inmigrantes del Sur de Europa en los relatos nacionales de los pueblos del Cono Sur americano”, en: E. Pandís Pavlakis (ed.), América Latina y El Mediterráneo: Ideas en contacto, Madrid, Ediciones del Orto, 2011, p. 274-281.
 • Maria Damilakou, “Migration and Ocean Liners”, in: Katerina Papakonstantinou (ed.), Ship posters, Athens, Melissa, 2011, p. 111-214.
 • María Damilakou, “Estrategias de supervivencia en un mundo laboral conflictivo: los prácticos del puerto de Buenos Aires, 1856-1924”, Revista de Estudios Marítimos y Sociales 5/6 (Noviembre 2012-2013) 69-78.
 • Maria Damilakou and Lina Ventouras, “Discourses on Latin America: The MigrationDevelopment Nexus”, in: Lina Ventouras (ed.), International “Migration Management” in the Early Cold War: The Intergovernmental Committee for European Migration, University of the Peloponnese, Corinth, 2015 p. 293-312.
 • Maria Damilakou, “From the Black Sea to the Pampas: The Migratory Movements to South America, 1870-1917”, in: Maria Christina Chatziioannou and Apostolos Delis (eds.), Linkages of the Black Sea with the West. Navigation, Trade and Immigration, Rethymnon, Centre of Maritime History/ Institute for Mediterranean Studies – Foundation of Research and Technology, 2020, p. 93-128.
 • Maria Damilakou, “Labor Policy and Diplomacy: Argentina’s Labor Attachés under Peronism”, Historein, Global Labour: Perspectives from East to West, from North to South, Vol. 19, No 1 (2020) (DOI: https://doi.org/10.12681/historein.18709)
 • Maria Damilakou, “Traces of Greek immigrants in the North of Chile: Documents on Greek immigration in the nitrate towns (1900-1940)”, Ionios Logos, 7, 2020 (in Greek).
 • Maria Damilakou, “The migration - development nexus in Argentina’s post-World War II policies: Shifts and continuities from Peron to Frondizi (1946-1962)” στο Maria Damilakou and Yannis G. S. Papadopoulos (eds.), Migration and Development in Southern Europe and South America, Routledge (in press).

Maria Damilakou and Yannis G.S. Papadopoulos, “Ambitious plans with modest results: Greek migration flows to Brazil and Argentina in the 1950s and 1960s”, στο Maria Damilakou and Yannis G. S. Papadopoulos (eds.), Migration and Development in Southern Europe and South America, Routledge (in press).