Ινστιτούτο Μεσογειακών Σπουδών

Ερευνητικά Έργα

MigraMedia

Migration Narratives in European Media: Teaching, Learning, and Reflecting

Επιστημονικός Υπεύθυνος Προγράμματος
Prof. Dr. Markus Heide, Stiftung Universität Hildesheim
https://www.uni-hildesheim.de/fb3/institute/institut-fuer-englische-sprache-und-literatur/team/markus-heide/

Επιστημονική Υπεύθυνος
ΙΜΣ-ΙΤΕ, Παναγιώτα Μήνη, Ινστιτούτο Μεσογειακών Σπουδών & Πανεπιστήμιο Κρήτης