Ινστιτούτο Μεσογειακών Σπουδών

Αντώνης Γλυτζουρής

Καθηγητής
Τμήμα Θεάτρου, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
Τομέας Θεατρολογίας - Κινηματογράφου
Σχετικές Δημοσιεύσεις