2ο Διεθνές Συνέδριο και Δράσεις Εταίρων του MIGRAMEDIA

MIGRATION, MEDIA, AND MEDITERRANEAN STUDIES

15 Μαΐου-16 Μαΐου 2024, Αίθουσα Διαλέξεων Ινστιτούτο Μεσογειακών Σπουδών

17-20 Μαΐου 2024, Δράσεις Εταίρων

Το 2ο Διεθνές Συνέδριο και οι δράσεις των εταίρων στο πλαίσιο του προγράμματος MIGRAMEDIA θα πραγματοποιηθούν στο Ρέθυμνο. Το συνέριο θα λάβει χώρα στο Ινστιτούτο Μεσογειακών Σπουδών στις 15-16 Μαΐου 2024. Θα ακολουθήσουν (17-20 Μαΐου 2024) οι δράσεις των εταίρων του MigraMedia.

Πρόγραμμα