Ινστιτούτο Μεσογειακών Σπουδών

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: «Προμήθεια του επιστημονικού οργάνου "Πολυκάνναλο Σύστημα Μαγνητομέτρων (Multisensor Magnetometers)"»

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: «Προμήθεια του επιστημονικού οργάνου "Πολυκάνναλο Σύστημα Μαγνητομέτρων (Multisensor Magnetometers)"»

Διαβάστε περισσότερα