Πρόσκληση κατάθεσης οικονομικών προσφορών για την αναβάθμιση του κεντρικού διακομιστή (server) του ΙΜΣ με Συστοιχία Αποθήκευσης Απευθείας Σύνδεσης

Ρέθυμνο, 15 Οκτωβρίου 2013

Το Εργαστήριο Γεωφυσικής - Δορυφορικής Τηλεπισκόπησης & Αρχαιοπεριβάλλοντος του Ινστιτούτο Μεσογειακών Σπουδών (ΙΜΣ) του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας (ΙΤΕ) προσκαλεί κάθε ενδιαφερόμενο να υποβάλλει εκδήλωση ενδιαφέροντος με την κατάθεση οικονομικών προσφορών για την αναβάθμιση του κεντρικού server του ΙΜΣ σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές που αναφέρονται παρακάτω:

Συστοιχία αποθήκευσης απευθείας σύνδεσης (Direct attached storage), συμβατό με το υπάρχον Dell PowerEdge R710, με 12 * SAS 6 Gb/s (Nearline) 7.200 RPM με χωρητικότητα 2 TB, Redundant Power Supply (2 PSU) 600W, 2M SAS Connector External Cable, versa rails, 5Yr Basic Warranty - Next Business Day

Επιπλέον: 1 * PERC H800 RAID Adapter for External JBOD, 512MB NV Cache, PCIe - Kit, 2 * 2TB NearLine SAS 6Gbps 7.2k 3.5" HD Hot Plug Fully Assembled - Kit

Η προμήθεια έχει συνολικό προϋπολογισμό 8.000 Ευρώ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ (23%) και των νόμιμων κρατήσεων.

Η παραπάνω προμήθεια εντάσσεται στο πλαίσιο του προγράμματος «ΠΟΛΙΤΕΙΑ: Πολιτισμός-ΤΕχνολογΙΑ: Νέες Τεχνολογίες στην Έρευνα, Μελέτη, Τεκμηρίωση και Πρόσβαση στην Πληροφορία Αντικειμένων Πολιτισμικής Κληρονομιάς και Μνημείων», Ενότητα Εργασίας 2: «Ανάπτυξη ολοκληρωμένου συστήματος χαρτογράφησης αρχαιολογικών χώρων με έμφαση στην χρήση του χώρου». Το ΠΟΛΙΤΕΙΑ εντάσσεται στη Δράση Εθνικής Εμβέλειας «Αναπτυξιακές Προτάσεις Ερευνητικών Φορέων-ΚΡΗΠΙΣ» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα», ΕΣΠΑ 2007-2013.

Οι οικονομικές προσφορές θα πρέπει να αποσταλούν ταχυδρομικά ή με φαξ ή με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο μέχρι την Πέμπτη 31 Οκτωβρίου 2013 και ώρα 11:00.

Κριτήριο επιλογής αποτελεί η οικονομικότερη προσφορά και συμβατότητα με το υπάρχον σύστημα.

Για περισσότερες πληροφορίες και αποστολή των οικονομικών προσφορών οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνήσουν με τον:

Δρ Παπαδόπουλο Νίκο
Εργαστήριο Γεωφυσικής - Δορυφορικής Τηλεπισκόπησης & Αρχαιοπεριβάλλοντος
Ινστιτούτο Μεσογειακών Σπουδών - Ίδρυμα Τεχνολογίας & Έρευνας (Ι.Τ.Ε.)
Μελισσηνού & Νικηφόρου Φωκά 130
Τ.Θ. 119, Ρέθυμνο, Κρήτη, 74100
τηλ. (++30) 28310-25146, 56627
fax. (++30) 28310-25810
mobile: 6974-823303
e-mail: nikos [at] ims.forth.gr