Πρόσκληση κατάθεσης οικονομικών προσφορών για την προμήθεια φορητού υπολογιστή (Ultrabook για επιχειρήσεις)

Ρέθυμνο, 15 Οκτωβρίου 2013

Το Εργαστήριο Γεωφυσικής - Δορυφορικής Τηλεπισκόπησης & Αρχαιοπεριβάλλοντος του Ινστιτούτο Μεσογειακών Σπουδών (ΙΜΣ) του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας (ΙΤΕ) προσκαλεί κάθε ενδιαφερόμενο να υποβάλλει εκδήλωση ενδιαφέροντος με την κατάθεση οικονομικών προσφορών για την προμήθεια δύο φορητών υπολογιστών (laptop) (Ultrabook για επιχειρήσεις) σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές που αναφέρονται παρακάτω:

3η γενιά Intel® CoreTM i5 ή i7 επεξεργαστής, οθόνη LED 14" HD+ (1600x900), μπαταρία πολυμερών λιθίου 6 στοιχείων (60 Whr), βάρος < 2 κ. με μπαταρία, μνήμη DDR3 SDRAM (1600MHz ) τουλάχιστον 4GB, σκληρός δίσκος solid state με χωρητικότητα τουλάχιστον 256GB, wireless (802.11 a/b/g/n), ethernet, εγγύηση τουλάχιστον 5 χρόνια on-site NBD, επιπλέον μπαταρία και θήκη.

Η προμήθεια έχει συνολικό προϋπολογισμό 4.000 Ευρώ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ (23%) και των νόμιμων κρατήσεων.

Η παραπάνω προμήθεια εντάσσεται στο πλαίσιο του προγράμματος «ΠΟΛΙΤΕΙΑ: Πολιτισμός-ΤΕχνολογΙΑ: Νέες Τεχνολογίες στην Έρευνα, Μελέτη, Τεκμηρίωση και Πρόσβαση στην Πληροφορία Αντικειμένων Πολιτισμικής Κληρονομιάς και Μνημείων», Ενότητα Εργασίας 2: «Ανάπτυξη ολοκληρωμένου συστήματος χαρτογράφησης αρχαιολογικών χώρων με έμφαση στην χρήση του χώρου». Το ΠΟΛΙΤΕΙΑ εντάσσεται στη Δράση Εθνικής Εμβέλειας «Αναπτυξιακές Προτάσεις Ερευνητικών Φορέων-ΚΡΗΠΙΣ» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα», ΕΣΠΑ 2007-2013.

Οι οικονομικές προσφορές θα πρέπει να αποσταλούν ταχυδρομικά ή με φαξ ή με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο μέχρι την Πέμπτη 31 Οκτωβρίου 2013 και ώρα 11:00.

Κριτήριο επιλογής αποτελεί η οικονομικότερη προσφορά.

Για περισσότερες πληροφορίες και αποστολή των οικονομικών προσφορών οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνήσουν με τον:

Δρ Παπαδόπουλο Νίκο
Εργαστήριο Γεωφυσικής - Δορυφορικής Τηλεπισκόπησης & Αρχαιοπεριβάλλοντος
Ινστιτούτο Μεσογειακών Σπουδών - Ίδρυμα Τεχνολογίας & Έρευνας (Ι.Τ.Ε.)
Μελισσηνού & Νικηφόρου Φωκά 130
Τ.Θ. 119, Ρέθυμνο, Κρήτη, 74100
τηλ. (++30) 28310-25146, 56627
fax. (++30) 28310-25810
mobile: 6974-823303
e-mail: nikos [at] ims.forth.gr