Πρόσκληση κατάθεσης οικονομικών προσφορών για την προμήθεια έγχρωμων εκτυπωτών

Ρέθυμνο, 15 Οκτωβρίου 2013

Το Εργαστήριο Γεωφυσικής - Δορυφορικής Τηλεπισκόπησης & Αρχαιοπεριβάλλοντος του Ινστιτούτο Μεσογειακών Σπουδών (ΙΜΣ) του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας (ΙΤΕ) προσκαλεί κάθε ενδιαφερόμενο να υποβάλλει εκδήλωση ενδιαφέροντος με την κατάθεση οικονομικών προσφορών για την προμήθεια δύο έγχρωμων εκτυπωτών τύπου laser σύμφωνα με τις προδιαγραφές που αναφέρονται στο παράρτημα.

Η προμήθεια έχει συνολικό προϋπολογισμό 1.500 Ευρώ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ (23%) και των νόμιμων κρατήσεων.

Η παραπάνω προμήθεια εντάσσεται στο πλαίσιο του προγράμματος «ΠΟΛΙΤΕΙΑ: Πολιτισμός-ΤΕχνολογΙΑ: Νέες Τεχνολογίες στην Έρευνα, Μελέτη, Τεκμηρίωση και Πρόσβαση στην Πληροφορία Αντικειμένων Πολιτισμικής Κληρονομιάς και Μνημείων», Ενότητα Εργασίας 2: «Ανάπτυξη ολοκληρωμένου συστήματος χαρτογράφησης αρχαιολογικών χώρων με έμφαση στην χρήση του χώρου». Το ΠΟΛΙΤΕΙΑ εντάσσεται στη Δράση Εθνικής Εμβέλειας «Αναπτυξιακές Προτάσεις Ερευνητικών Φορέων-ΚΡΗΠΙΣ» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα», ΕΣΠΑ 2007-2013.

Οι οικονομικές προσφορές θα πρέπει να αποσταλούν ταχυδρομικά ή με φαξ ή με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο μέχρι την Πέμπτη 31 Οκτωβρίου 2013 και ώρα 11:00.

Κριτήριο επιλογής αποτελεί η οικονομικότερη προσφορά.

Για περισσότερες πληροφορίες και αποστολή των οικονομικών προσφορών οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνήσουν με τον:

Δρ Παπαδόπουλο Νίκο
Εργαστήριο Γεωφυσικής - Δορυφορικής Τηλεπισκόπησης & Αρχαιοπεριβάλλοντος
Ινστιτούτο Μεσογειακών Σπουδών - Ίδρυμα Τεχνολογίας & Έρευνας (Ι.Τ.Ε.)
Μελισσηνού & Νικηφόρου Φωκά 130
Τ.Θ. 119, Ρέθυμνο, Κρήτη, 74100
τηλ. (+30) 28310-25146, 56627
fax. (+30) 28310-25810
mobile: 6974-823303
e-mail: nikos [at] ims.forth.gr

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Προδιαγραφές Εκτυπωτή

 • Έγχρωμος
 • Διαδικτυακός
 • Δυνατότητα εκτύπωσης από desktop και mobile συσκευές
 • Προστασία ευαίσθητων δεδομένων με τη χρήση πρωτοκόλλων ασφάλειας
 • Σύνδεση με USB
 • Ταυτόχρονη εκτύπωση 2 όψεων
 • Μνήμη τουλάχιστον 256 MB με δυνατότητα αναβάθμισης
 • Επεξεργαστής dual-core 800 MHz
 • Πραγματική ανάλυση 1200x1200 dpi
 • Εκτύπωση έως 30 έγχρωμες/ασπρόμαυρες σελίδες το λεπτό
 • Εκτύπωση έως 6.000 σελίδες το μήνα
 • Χωρητικότητα έως 1450 φύλλα
 • Δυνατότητα βέλτιστης απόδοσης με τη χρήση καινοτόμων toner
 • Έγχρωμη οθόνη με εύχρηστο μενού για την διαχείριση του εκτυπωτή