Πρόσκληση κατάθεσης οικονομικών προσφορών για την προμήθεια Toughbook

Ρέθυμνο, 15 Οκτωβρίου 2013

Το Εργαστήριο Γεωφυσικής - Δορυφορικής Τηλεπισκόπησης & Αρχαιοπεριβάλλοντος του Ινστιτούτο Μεσογειακών Σπουδών (ΙΜΣ) του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας (ΙΤΕ) προσκαλεί κάθε ενδιαφερόμενο να υποβάλλει εκδήλωση ενδιαφέροντος με την κατάθεση οικονομικών προσφορών για την προμήθεια ενός φορητού υπολογιστή τύπου rugged (toughbook).

Το προσφερόμενο προϊόν θα πρέπει να έχει ελάχιστες απαιτήσεις όπως αναφέρονται παρακάτω:

Αντοχή σε πτώση, βροχή, δονήσεις, σκόνη, υψόμετρο, ψύχος, υψηλές/χαμηλές θερμοκρασίες, υγρασία, Λογισμικό Genuine Windows7 Professional 64-bit, Επεξεργαστής Intel Core i5 2.6GHz ή καλύτερος, Μνήμη RAM 4GB (DDR3) ή μεγαλύτερη και σκληρός δίσκος solid state με χωρητικότητα τουλάχιστον 256GB, Οθόνη 13'' (touchscreen), Κάρτα γραφικών 512MB, Ethernet 10/100/1000, Wireless, expansion slots, DVD, 2 Μπαταρίες μακράς διαρκείας (Long Life Battery) με αυτονομία πάνω από 10 ώρες, Εγγύηση τουλάχιστον 3 χρόνια.

Η προμήθεια έχει συνολικό προϋπολογισμό 4.000 Ευρώ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ (23%) και των νόμιμων κρατήσεων.

Η παραπάνω προμήθεια εντάσσεται στο πλαίσιο του προγράμματος «ΠΕΦΥΚΑ: ΠΕριβάλλον και ΦΥσικές ΚΑταστροφές: Νέες μέθοδοι για τη μέτρηση και βελτίωση της ποιότητας του περιβάλλοντος και για την αντιμετώπιση φυσικών καταστροφών», Ενότητα Εργασίας 2: «Νέες τεχνικές για τη μελέτη και παρακολούθηση του θαλάσσιου περιβάλλοντος». Το ΠΕΦΥΚΑ εντάσσεται στη Δράση Εθνικής Εμβέλειας «Αναπτυξιακές Προτάσεις Ερευνητικών Φορέων-ΚΡΗΠΙΣ» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα», ΕΣΠΑ 2007-2013.Οι οικονομικές προσφορές θα πρέπει να αποσταλούν ταχυδρομικά ή με φαξ ή με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο μέχρι την Πέμπτη 31 Οκτωβρίου 2013 και ώρα 11:00. Κριτήριο επιλογής αποτελεί η οικονομικότερη προσφορά.

Για περισσότερες πληροφορίες και αποστολή των οικονομικών προσφορών οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνήσουν με τον:

Δρ Παπαδόπουλο Νίκο
Εργαστήριο Γεωφυσικής - Δορυφορικής Τηλεπισκόπησης & Αρχαιοπεριβάλλοντος
Ινστιτούτο Μεσογειακών Σπουδών - Ίδρυμα Τεχνολογίας & Έρευνας (Ι.Τ.Ε.)
Μελισσηνού & Νικηφόρου Φωκά 130
Τ.Θ. 119, Ρέθυμνο, Κρήτη, 74100
τηλ. (+30) 28310-25146, 56627
fax. (+30) 28310-25810
mobile: 6974-823303
e-mail: nikos [at] ims.forth.gr