Πρόσκληση κατάθεσης οικονομικών προσφορών για την προμήθεια Αγωγιμόμετρου και Βυθομέτρου

Ρέθυμνο, 15 Οκτωβρίου 2013

Το Εργαστήριο Γεωφυσικής - Δορυφορικής Τηλεπισκόπησης & Αρχαιοπεριβάλλοντος του Ινστιτούτο Μεσογειακών Σπουδών (ΙΜΣ) του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας (ΙΤΕ) προσκαλεί κάθε ενδιαφερόμενο να υποβάλλει εκδήλωση ενδιαφέροντος με την κατάθεση οικονομικών προσφορών για την προμήθεια ενός φορητού αγωγιμομέτρου και ενός φορητού βυθομέτρου σύμφωνα με τις προδιαγραφές που αναφέρονται στο παράρτημα.

Η προμήθεια των παραπάνω επιστημονικών οργάνων έχει συνολικό προϋπολογισμό 1.000 Ευρώ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ (23%) και των νόμιμων κρατήσεων.

Η παραπάνω προμήθεια εντάσσεται στο πλαίσιο του προγράμματος «ΠΕΦΥΚΑ: ΠΕριβάλλον και ΦΥσικές ΚΑταστροφές: Νέες μέθοδοι για τη μέτρηση και βελτίωση της ποιότητας του περιβάλλοντος και για την αντιμετώπιση φυσικών καταστροφών», Ενότητα Εργασίας 2: «Νέες τεχνικές για τη μελέτη και παρακολούθηση του θαλάσσιου περιβάλλοντος». Το ΠΕΦΥΚΑ εντάσσεται στη Δράση Εθνικής Εμβέλειας «Αναπτυξιακές Προτάσεις Ερευνητικών Φορέων-ΚΡΗΠΙΣ» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα», ΕΣΠΑ 2007-2013.

Οι οικονομικές προσφορές θα πρέπει να αποσταλούν ταχυδρομικά ή με φαξ ή με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο μέχρι την Πέμπτη 31 Οκτωβρίου 2013 και ώρα 11:00.

Κριτήριο επιλογής αποτελεί η οικονομικότερη προσφορά.

Για περισσότερες πληροφορίες και αποστολή των οικονομικών προσφορών οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνήσουν με τον:

Δρ Παπαδόπουλο Νίκο
Εργαστήριο Γεωφυσικής - Δορυφορικής Τηλεπισκόπησης & Αρχαιοπεριβάλλοντος
Ινστιτούτο Μεσογειακών Σπουδών - Ίδρυμα Τεχνολογίας & Έρευνας (Ι.Τ.Ε.)
Μελισσηνού & Νικηφόρου Φωκά 130
Τ.Θ. 119, Ρέθυμνο, Κρήτη, 74100
τηλ. (+30) 28310-25146, 56627
fax. (+30) 28310-25810
mobile: 6974-823303
e-mail: nikos [at] ims.forth.gr

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Τεχνικές Προδιαγραφές Φορητού Αγωγιμομέτρου και Βυθομέτρου

 

Αγωγιμόμετρο

Βυθόμετρο

 

 • Εύρος μέτρησης αγωγιμότητας 19.99/199.9/1999 μS/cm
 • Ανάλυση αγωγιμότητας 0.01/0.1/1.0 μS/cm
 • Ακρίβεια αγωγιμότητας +/- 1% f.s.
 • Εύρος μέτρησης θερμοκρασίας -9.9-120 0C
 • Ανάλυση θερμοκρασίας 0.1 0C
 • Ακρίβεια θερμοκρασίας +/- 0.5 0C
 • Αυτόματη βαθμονόμηση
 • Ένδειξη χαμηλής μπαταρίας
 • Αυτόματη ή με το χέρι αντιστάθμιση της θερμοκρασίας
 • Περιβάλλον λειτουργίας -5 'έως +50 0C
 • Αδιάβροχο
 • Αυτόματο κλείσιμο μετά από συγκεκριμένο χρόνο μη λειτουργίας
 • Δυνατότητα αποθήκευσης δεδομένων σε εσωτερική μνήμη
 • Βάρος μικρότερο από 500 gr

 

 

 • Βυθόμετρο δύο συχνοτήτων (50/200 KHz)
 • Ισχύς πάνω από 150 Watt
 • Μέγιστο βάθος ~100-150 μέτρα
 • Ενσωματωμένο GPS
 • Δυνατότητα φόρτωσης χαρτών
 • NMEA output
 • Ανάλυση εικόνας τουλάχιστον 240 x 320
 • Εγγύηση τουλάχιστον 1 έτος
 • Αδιάβροχο
 • Βάρος μικρότερο από 800 gr