Ινστιτούτο Μεσογειακών Σπουδών

Διάλεξη στο Βυζαντινό Μουσείο Αθηνών από την Yuliana Boycheva

Κύκλος Διαλέξεων 2013-2014

Την Τετάρτη 26 Μαρτίου θα δοθεί διάλεξη στο Βυζαντινό Μουσείο Αθηνών από την Yuliana Boycheva, μεταδηδακτορική ερευνήτρια στο Ινστιτούτο Μεσογειακών Σπουδών με θέμα «Ο Ζωντανός Σταυρός. Η μεταφορά ενός εικονογραφικού θέματος από τη Δύση στη Ρωσία και τα Βαλκάνια». Η διάλεξη εντάσσεται στο πλαίσιο των παράλληλων δράσεων της έκθεσης: «Ομιλούσες εικόνες: Η διάδοση του θρησκευτικού πίνακα στη Ρωσία και στα Βαλκάνια, 16ος - 19ος αιώνας»

Διαβάστε περισσότερα

Evaluation results for the positions of one Post-Doc Researcher and one PhD Student – Project OTTPOL

The evaluation committee for the positions of one post-doc researcher and one PhD student for the project "OTTPOL - A history of early modern Ottoman political thought, 15th to early 19th centuries", which is implemented under the "Aristeia II" Action of the 2007-2013 Greek National Strategic Reference Framework (Operational Programme "Education and Lifelong Learning"), co-funded by the EU (European Social Fund) and national resources, examined the applications on March 7, 2014. After considering the qualifications of the applicants, the committee decided that the most suitable applicant according to the criteria of the call is Ms. Ekin Tuşalp Atıyas for the position of the post-doctoral researcher and Ms. Marina Demetriadou for the position of the PhD student.

Διαβάστε περισσότερα

Eργαστήριο Τεχνολογίες Τηλεπισκόπησης στην Πολιτιστική Κληρονομιά (RESTECH Ι)

Το πρώτο εργαστήριο Τεχνολογίες Τηλεπισκόπησης στην Πολιτιστική Κληρονομιά (RESTECH Ι) διοργανώνεται από το Εργαστήριο Γεωφυσικής-Δορυφορικής Τηλεπισκόπησης & Αρχαιοπεριβάλλοντος (GeoSat ReSeArch) και πρόκειται να πραγματοποιηθεί στο Ινστιτούτο μεσογειακών Σπουδών (ΙΜΣ) στο Ρέθυμνο στις 17 έως 28 Φεβ. 2014.

Διαβάστε περισσότερα

Προκήρυξη θέσης: Μεταδιδακτορικός Ερευνητής με διδακτορικό δίπλωμα στην Ιστορία, με ειδίκευση στην Οθωμανική Ιστορία ή Φιλολογία ή παρόμοιο αντικείμενο

Tο Ινστιτούτο Μεσογειακών Σπουδών του ΙΤΕ (Ρέθυμνο), στο πλαίσιο του έργου «Ιστορία της πρώιμης νεωτερικής οθωμανικής πολιτικής σκέψης, 15ος-πρώιμος 19ος αι. (OTTPOL)» που εντάσσεται στη Δράση Αριστεία ΙΙ (ΕΣΠΑ 2007-2013) απευθύνει πρόσκληση σε ενδιαφερόμενους Μεταδιδακτορικούς Ερευνητές να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους για σύναψη Υποτροφίας Συνεργαζόμενου Ερευνητή, για συνολική διάρκεια μέχρι 16 μηνών (λήξη προγράμματος: Ιούλιος 2015). Απαιτείται η ειδίκευση στην οθωμανική ιστορία και η εμπειρία αρχειακής έρευνας και οθωμανικής παλαιογραφίας.

Οι αιτήσεις θα πρέπει να σταλούν ηλεκτρονικά στη διεύθυνση sariyannis@ims.forth.gr μέχρι τις 3 Μαρτίου 2014. Συνημμένα θα πρέπει να αποσταλούν: βιογραφικό σημείωμα, αντίγραφο της διδακτορικής διατριβής, περιγραφή (έκτασης μίας σελίδας) της ειδίκευσης και ενός προτεινόμενου ερευνητικού σχεδίου στα γενικά πλαίσια του προγράμματος, καθώς και στοιχεία επικοινωνίας ενός ή περισσότερων επιστημόνων από τους οποίους/ες μπορεί να ζητηθούν συστατικές επιστολές.

Διαβάστε περισσότερα

Αναζήτηση μεταπτυχιακού φοιτητή/τρια β' φάσης (υποψήφιο διδάκτορα) για συνεργασία στην ερευνητική ενέργεια «OTTPOL – A History of Early Modern Ottoman Political Thought, 15th to Early 19th Centuries»

Το Ινστιτούτο Μεσογειακών Σπουδών στο πλαίσιο του έργου «Ιστορία της πρώιμης νεωτερικής οθωμανικής πολιτικής σκέψης, 15ος-πρώιμος 19ος αι. (OTTPOL)» που εντάσσεται στη Δράση «ΑΡΙΣΤΕΙΑ ΙΙ» (ΕΣΠΑ 2007-2013), ενδιαφέρεται να συνεργασθεί με μεταπτυχιακό φοιτητή/τρια β' φάσης (υποψήφιο/α διδάκτορα). Το θέμα της διατριβής πρέπει να είναι σχετικό με την κοινωνική και πολιτισμική ιστορία της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας στην περίοδο μέχρι το 1826, κατά προτίμηση με έμφαση στην ιστορία των ιδεών. Απαραίτητη η γνώση της αγγλικής και τουρκικής γλώσσας και η εξοικείωση με την οθωμανική παλαιογραφία.

Αιτήσεις συνοδευόμενες από πλήρες βιογραφικό σημείωμα, περιγραφή (μιας σελίδας) της θεματικής της υπό εκπόνηση διατριβής, και τα σχετικά δικαιολογητικά πρέπει να αποσταλούν μέχρι τις 3 Μαρτίου 2014 στη διεύθυνση sariyannis@ims.forth.gr

Διαβάστε περισσότερα

IMS to participate in Arcland's UAV Experts Roundtable.

ArcLand plans to organise a small 2-days experts roundtable meeting in Rethymno (Crete) together with the TOPOI excellence cluster of the Berlin Free University (http://www.topoi.org) and the Institute for Mediterranean Studies of the Foundation for Research and Technology Hellas (IMS-FORTH) from 22 - 23 January 2014 to bring together 10-15 experts with a known expertise in using UAVs for archaeology.

Διαβάστε περισσότερα

Διεθνές συνέδριο «ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ ΡΩΣΙΚΩΝ ΕΙΚΟΝΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΤΑ ΒΑΛΚΑΝΙΑ (16ος - αρχές 20ου αιώνα)»

Το Ινστιτούτο Μεσογειακών Σπουδών του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας διοργανώνει στα πλαίσια του προγράμματος «Ρωσικές εικόνες στην Ελλάδα 15ος- αρχές 20ου αιώνα» το διεθνές συνέδριο «ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ ΡΩΣΙΚΩΝ ΕΙΚΟΝΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΤΑ ΒΑΛΚΑΝΙΑ (16ος - αρχές 20ου αιώνα)». Το συνέδριο θα ανοίξει στις 15 Ιανουαρίου 2014 στο Βυζαντινό & Χριστιανικό Μουσείο στην Αθήνα μαζί με την έκθεση «ΟΜΙΛΟΥΣΕΣ ΕΙΚΟΝΕΣ: ΔΙΑΔΟΣΗ ΤΟΥ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΣΤΗ ΡΩΣΙΑ ΚΑΙ ΤΑ ΒΑΛΚΑΝΙΑ (17ος - 19ος ΑΙ.)». Οι συνεδριάσεις θα πραγματοποιηθούν στην έδρα του Ι.Μ.Σ. στο Ρέθυμνο της Κρήτης από της 16 ως 18 Ιανουάριου 2014.

Διαβάστε περισσότερα
Exhibition "SPEECH PICTURES: DIFFERENCE OF RELIGIOUS TABLE IN RUSSIA AND THE BALKANS (17th - 19th Century)"

Έκθεση «ΟΜΙΛΟΥΣΕΣ ΕΙΚΟΝΕΣ: ΔΙΑΔΟΣΗ ΤΟΥ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΣΤΗ ΡΩΣΙΑ ΚΑΙ ΤΑ ΒΑΛΚΑΝΙΑ (17ος - 19ος αιώνας.)»

Το Ινστιτούτο Μεσογειακών Σπουδών του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας στα πλαίσια του προγράμματος «Ρωσικές εικόνες στην Ελλάδα 15ος- αρχές 20ου αιώνα» συνδιοργανώνει με το Βυζαντινό και Χριστιανικό Μουσείο στην Αθήνα την έκθεση «ΟΜΙΛΟΥΣΕΣ ΕΙΚΟΝΕΣ: ΔΙΑΔΟΣΗ ΤΟΥ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΣΤΗ ΡΩΣΙΑ ΚΑΙ ΤΑ ΒΑΛΚΑΝΙΑ (17ος – 19ος αιώνας.)»

Διαβάστε περισσότερα

Ημερίδα με τίτλο «Για μια επιστημονική προσέγγιση του Καραγκιόζη»

Το Ινστιτούτο Μεσογειακών Σπουδών του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας, διοργανώνει ημερίδα με τίτλο «Για μια επιστημονική προσέγγιση του Καραγκιόζη». Η ημερίδα θα πραγματοποιηθεί στην αίθουσα διαλέξεων του Ινστιτούτου Μεσογειακών Σπουδών (Νικηφόρου Φωκά 126-130), την Παρασκευή 13 Δεκεμβρίου 2013 και ώρα 17.00.

Διαβάστε περισσότερα