Ινστιτούτο Μεσογειακών Σπουδών

Eργαστήριο Τεχνολογίες Τηλεπισκόπησης στην Πολιτιστική Κληρονομιά (RESTECH Ι)

Το πρώτο εργαστήριο Τεχνολογίες Τηλεπισκόπησης στην Πολιτιστική Κληρονομιά (RESTECH Ι) διοργανώνεται από το Εργαστήριο Γεωφυσικής-Δορυφορικής Τηλεπισκόπησης & Αρχαιοπεριβάλλοντος (GeoSat ReSeArch) και πρόκειται να πραγματοποιηθεί στο Ινστιτούτο μεσογειακών Σπουδών (ΙΜΣ) στο Ρέθυμνο στις 17 έως 28 Φεβ. 2014.

Διαβάστε περισσότερα

Προκήρυξη θέσης: Μεταδιδακτορικός Ερευνητής με διδακτορικό δίπλωμα στην Ιστορία, με ειδίκευση στην Οθωμανική Ιστορία ή Φιλολογία ή παρόμοιο αντικείμενο

Tο Ινστιτούτο Μεσογειακών Σπουδών του ΙΤΕ (Ρέθυμνο), στο πλαίσιο του έργου «Ιστορία της πρώιμης νεωτερικής οθωμανικής πολιτικής σκέψης, 15ος-πρώιμος 19ος αι. (OTTPOL)» που εντάσσεται στη Δράση Αριστεία ΙΙ (ΕΣΠΑ 2007-2013) απευθύνει πρόσκληση σε ενδιαφερόμενους Μεταδιδακτορικούς Ερευνητές να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους για σύναψη Υποτροφίας Συνεργαζόμενου Ερευνητή, για συνολική διάρκεια μέχρι 16 μηνών (λήξη προγράμματος: Ιούλιος 2015). Απαιτείται η ειδίκευση στην οθωμανική ιστορία και η εμπειρία αρχειακής έρευνας και οθωμανικής παλαιογραφίας.

Οι αιτήσεις θα πρέπει να σταλούν ηλεκτρονικά στη διεύθυνση sariyannis@ims.forth.gr μέχρι τις 3 Μαρτίου 2014. Συνημμένα θα πρέπει να αποσταλούν: βιογραφικό σημείωμα, αντίγραφο της διδακτορικής διατριβής, περιγραφή (έκτασης μίας σελίδας) της ειδίκευσης και ενός προτεινόμενου ερευνητικού σχεδίου στα γενικά πλαίσια του προγράμματος, καθώς και στοιχεία επικοινωνίας ενός ή περισσότερων επιστημόνων από τους οποίους/ες μπορεί να ζητηθούν συστατικές επιστολές.

Διαβάστε περισσότερα

Αναζήτηση μεταπτυχιακού φοιτητή/τρια β' φάσης (υποψήφιο διδάκτορα) για συνεργασία στην ερευνητική ενέργεια «OTTPOL – A History of Early Modern Ottoman Political Thought, 15th to Early 19th Centuries»

Το Ινστιτούτο Μεσογειακών Σπουδών στο πλαίσιο του έργου «Ιστορία της πρώιμης νεωτερικής οθωμανικής πολιτικής σκέψης, 15ος-πρώιμος 19ος αι. (OTTPOL)» που εντάσσεται στη Δράση «ΑΡΙΣΤΕΙΑ ΙΙ» (ΕΣΠΑ 2007-2013), ενδιαφέρεται να συνεργασθεί με μεταπτυχιακό φοιτητή/τρια β' φάσης (υποψήφιο/α διδάκτορα). Το θέμα της διατριβής πρέπει να είναι σχετικό με την κοινωνική και πολιτισμική ιστορία της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας στην περίοδο μέχρι το 1826, κατά προτίμηση με έμφαση στην ιστορία των ιδεών. Απαραίτητη η γνώση της αγγλικής και τουρκικής γλώσσας και η εξοικείωση με την οθωμανική παλαιογραφία.

Αιτήσεις συνοδευόμενες από πλήρες βιογραφικό σημείωμα, περιγραφή (μιας σελίδας) της θεματικής της υπό εκπόνηση διατριβής, και τα σχετικά δικαιολογητικά πρέπει να αποσταλούν μέχρι τις 3 Μαρτίου 2014 στη διεύθυνση sariyannis@ims.forth.gr

Διαβάστε περισσότερα

IMS to participate in Arcland's UAV Experts Roundtable.

ArcLand plans to organise a small 2-days experts roundtable meeting in Rethymno (Crete) together with the TOPOI excellence cluster of the Berlin Free University (http://www.topoi.org) and the Institute for Mediterranean Studies of the Foundation for Research and Technology Hellas (IMS-FORTH) from 22 - 23 January 2014 to bring together 10-15 experts with a known expertise in using UAVs for archaeology.

Διαβάστε περισσότερα

Διεθνές συνέδριο «ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ ΡΩΣΙΚΩΝ ΕΙΚΟΝΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΤΑ ΒΑΛΚΑΝΙΑ (16ος - αρχές 20ου αιώνα)»

Το Ινστιτούτο Μεσογειακών Σπουδών του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας διοργανώνει στα πλαίσια του προγράμματος «Ρωσικές εικόνες στην Ελλάδα 15ος- αρχές 20ου αιώνα» το διεθνές συνέδριο «ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ ΡΩΣΙΚΩΝ ΕΙΚΟΝΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΤΑ ΒΑΛΚΑΝΙΑ (16ος - αρχές 20ου αιώνα)». Το συνέδριο θα ανοίξει στις 15 Ιανουαρίου 2014 στο Βυζαντινό & Χριστιανικό Μουσείο στην Αθήνα μαζί με την έκθεση «ΟΜΙΛΟΥΣΕΣ ΕΙΚΟΝΕΣ: ΔΙΑΔΟΣΗ ΤΟΥ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΣΤΗ ΡΩΣΙΑ ΚΑΙ ΤΑ ΒΑΛΚΑΝΙΑ (17ος - 19ος ΑΙ.)». Οι συνεδριάσεις θα πραγματοποιηθούν στην έδρα του Ι.Μ.Σ. στο Ρέθυμνο της Κρήτης από της 16 ως 18 Ιανουάριου 2014.

Διαβάστε περισσότερα
Exhibition "SPEECH PICTURES: DIFFERENCE OF RELIGIOUS TABLE IN RUSSIA AND THE BALKANS (17th - 19th Century)"

Έκθεση «ΟΜΙΛΟΥΣΕΣ ΕΙΚΟΝΕΣ: ΔΙΑΔΟΣΗ ΤΟΥ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΣΤΗ ΡΩΣΙΑ ΚΑΙ ΤΑ ΒΑΛΚΑΝΙΑ (17ος - 19ος αιώνας.)»

Το Ινστιτούτο Μεσογειακών Σπουδών του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας στα πλαίσια του προγράμματος «Ρωσικές εικόνες στην Ελλάδα 15ος- αρχές 20ου αιώνα» συνδιοργανώνει με το Βυζαντινό και Χριστιανικό Μουσείο στην Αθήνα την έκθεση «ΟΜΙΛΟΥΣΕΣ ΕΙΚΟΝΕΣ: ΔΙΑΔΟΣΗ ΤΟΥ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΣΤΗ ΡΩΣΙΑ ΚΑΙ ΤΑ ΒΑΛΚΑΝΙΑ (17ος – 19ος αιώνας.)»

Διαβάστε περισσότερα

Ημερίδα με τίτλο «Για μια επιστημονική προσέγγιση του Καραγκιόζη»

Το Ινστιτούτο Μεσογειακών Σπουδών του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας, διοργανώνει ημερίδα με τίτλο «Για μια επιστημονική προσέγγιση του Καραγκιόζη». Η ημερίδα θα πραγματοποιηθεί στην αίθουσα διαλέξεων του Ινστιτούτου Μεσογειακών Σπουδών (Νικηφόρου Φωκά 126-130), την Παρασκευή 13 Δεκεμβρίου 2013 και ώρα 17.00.

Διαβάστε περισσότερα

Πρόσκληση κατάθεσης εργασιών - 1o Συνέδριο «Εφαρμογές Πληροφορικής & Ποσοτικές Μέθοδοι στην Αρχαιολογία (CAA-GR)»

Το πρώτο συνέδριο «Εφαρμογές Πληροφορικής και Ποσοτικές Μέθοδοι στην Αρχαιολογία (CAA-GR)» θα πραγματοποιηθεί στο Ινστιτούτο Μεσογειακών Σπουδών, στο Ρέθυμνο Κρήτης και θα διαρκέσει από την Παρασκευή 7 μέχρι το Σάββατο 8 Μαρτίου 2014.

Διαβάστε περισσότερα
Thirassia - Historical and Archaeological Research and Perspectives

Θηρασία - Ιστορική και Αρχαιολογική Έρευνα και Προοπτικές

Στο πλαίσιο του προγράμματος ΘΑΛΗΣ: Διαχρονικοί Νησιώτικοι Πολιτισμοί - Η περίπτωση της Θηρασίας θα πραγματοποιηθεί συνάντηση - ενημέρωση την Πέμπτη 29 Αυγούστου στην πλατεία του σχολείου στις 7.00 μμ.

Διαβάστε περισσότερα

Οθωμανικές πηγές για τη νεώτερη ιστορία της Λευκάδας

Μόλις κυκλοφόρησε από τις Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Κρήτης ο τόμος «Οθωμανικές πηγές για τη νεώτερη ιστορία της Λευκάδας», τελικό προϊόν ερευνητικού προγράμματος του Ινστιτούτου Μεσογειακών Σπουδών με βάση προγραμματική σύμβαση με τη Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Λευκάδας, με επιμέλεια και εισαγωγή Ηλία Κολοβού, μεταφράσεις Ηλία Κολοβού και Μαρίνου Σαρηγιάννη, και προλεγόμενα Σπύρου Ι. Ασδραχά.

Διαβάστε περισσότερα

Μουσική εκδήλωση και γιορτή τέλους χρονιάς

Οι συνεργάτες του ΙΜΣ καλούν τους Ρεθεμνιώτες να γιορτάσουν μαζί το τέλος αυτής της επιτυχημένης χρονιάς ακούγοντας στην ωραία αυλή του Ινστιτούτου, γωνία Μελισσηνού και Μακρύ Στενό, το TRIO DAULUTE.

Παρασκευή, 19 Ιουλίου 2013 και ώρα 21:00

Διαβάστε περισσότερα

Υποτροφίες για μεταπτυχιακούς φοιτητές στον τομέα της Τουρκολογίας και Νεότερης Ιστορίας.

Υποτροφίες για μεταπτυχιακούς φοιτητές στον τομέα της Τουρκολογίας και Νεότερης Ιστορίας.

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: 22 Ιουλίου 2013

Διαβάστε περισσότερα