Επιστημονική Ημερίδα

Επιστημονική Ημερίδα

Έλληνες κριτικοί και ιστορικοί της τέχνης στο Παρίσι, 1945-1975
10 Οκτωβρίου 2014
Αμφιθέατρο Μουσείου Μπενάκη, Κτήριο οδού Πειραιώς

Στο πλαίσιο του τετραετούς ερευνητικού προγράμματος Athènes-Paris 1945-1974 / Αθήνα-Παρίσι 1945-1975, που πραγματοποιείται από τη Γαλλική Αρχαιολογική Σχολή Αθηνών EFA σε συνεργασία με το Μουσείο Μπενάκη και το Ινστιτούτο Μεσογειακών Σπουδών-ΙΤΕ, και τo οποίο αποσκοπεί στην τεκμηρίωση και μελέτη των πολιτιστικών σχέσεων Γαλλίας και Ελλάδας κατά την περίοδο 1945-1975, οργανώνεται Επιστημονική Ημερίδα με θέμα: «Έλληνες κριτικοί και ιστορικοί της τέχνης στο Παρίσι, 1945-1975 / Critiques et historiens d'art grecs à Paris, 1945 - 1975», στις 10 Οκτωβρίου 2014, στο αμφιθέατρο του Μουσείου Μπενάκη.

Programme in French / Πρόγραμμα στα Γαλλικά

Πρόγραμμα