Σειρά εκδηλώσεων με τίτλο «Το Αρχείο της Ιθάκης»

Με ιδιαίτερη χαρά η Ithacan Historical Society ανακοινώνει μια νέα σειρά εκδηλώσεων με τίτλο «Το Αρχείο της Ιθάκης», σε συνεργασία με το Κέντρο Ναυτιλιακής Ιστορίας του Ινστιτούτου Μεσογειακών Σπουδών και τα Γενικά Αρχεία του Κράτους Τμήμα Ιθάκης.

Μια ημερίδα για το αρχείο θα πραγματοποιηθεί στο Μορφωτικό Κέντρο Ιθάκης στο Βαθύ στις 25 Σεπτεμβρίου 2023. Περισσότερες λεπτομέρειες παρέχονται στην αφίσα και το πρόγραμμα που ακολουθούν.

Οι σύνδεσμοι για ηλεκτρονική συμμετοχή θα διατεθούν εν καιρώ.

Το πρόγραμμα αυτό βασίζεται στην ενίσχυση που παρέχει η Ithacan Historical Society μέσω του Ταμείου για το Αρχείο της Ιθάκης (Ithacan Archive Fund). Για περισσότερα, βλέπε  https://ithaca.org.au/historical-society/ithacan-archive-fund

Οι διαλέξεις παρουσιάζονται στο πλαίσιο του έργου του Κέντρου Ναυτιλιακής Ιστορίας με στόχο τη μελέτη και ταξινόμηση των ναυτιλιακών εγγράφων του 19ου αιώνα στην Ιθάκη.

ArchiveOfIthaca_poster_el