Βραβείο Αριστείας στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος Κοινωνία της Πληροφορίας (ΕΠ-ΚτΠ) - Γ 'ΚΠΣ 2000-2006

Βραβείο Αριστείας απονεμήθηκε από το Επιχειρησιακό Πρόγραµµα-Κοινωνία της Πληροφορίας (ΕΠ-ΚτΠ) - Γ 'ΚΠΣ 2000-2006 στο ΙΜΣ για την εκτέλεση του επιστημονικού προγράμματος "Ψηφιακή Κρήτη: Mεσογειακές Πολιτισμικές Διαδρομές".