Επιστημονική συνάντηση

Το Ινστιτούτο Μεσογειακών Σπουδών και η Εταιρεία Ελλήνων Ιστορικών της Τέχνης (ΕΕΙΤ) συνδιοργανώνουν επιστημονική συνάντηση με τίτλο «Ιστορία της τέχνης: η συγκρότηση του επιστημονικού πεδίου στην Ευρώπη και οι εξελίξεις στην Ελλάδα (18ος-19ος αι.)». Η συνάντηση θα πραγματοποιηθεί στο Ρέθυμνο, στον χώρο του Ινστιτούτου, την Παρασκευή 3 και το Σάββατο 4 Οκτωβρίου.

Η καλλιέργεια των σπουδών και της έρευνας στο πεδίο της ιστορίας της τέχνης στη χώρα μας είναι ακόμα, σε σχέση με άλλους επιστημονικούς τομείς, ακόμα σε ένα πρώιμο στάδιο, ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά την ευρωπαϊκή τέχνη αιώνων παλαιότερων του 20ού. Η εξέταση των προϋποθέσεων γέννησης και συγκρότησης αυτής της επιστήμης, των ιδιαίτερων μεθόδων της, της σχέσης με άλλες συγγενείς επιστήμες όπως επίσης και η ανάδειξη κάποιων κεντρικής σημασίας θεμάτων στην πορεία προς την αυτονομία του γνωστικού αυτού αντικειμένου αποτελούν μερικούς από τους στόχους της συνάντησης.

Οι ομιλητές και ομιλήτριες προέρχονται από Πανεπιστήμια και Ερευνητικά Ιδρύματα της Ελλάδα και του εξωτερικού και η γλώσσα της συνάντησης είναι τα ελληνικά.

Ας σημειωθεί ότι στο Ινστιτούτο Μεσογειακών Σπουδών εκπονούνται περισσότερα ερευνητικά προγράμματα ιστορίας της τέχνης· και ακόμα ότι πάλι στο Ρέθυμνο, στο Πανεπιστήμιο Κρήτης, πραγματοποιήθηκε το 2000 το πρώτο συνέδριο ιστορίας της τέχνης, από όπου ξεκίνησε και η ιδέα για τη δημιουργία της ΕΕΙΤ.

Η παρακολούθηση της συνάντησης είναι ελεύθερη και ανοιχτή σε κάθε ενδιαφερόμενο.

Πρόγραμμα