Ινστιτούτο Μεσογειακών Σπουδών

Μαρία Βακονδίου

Μεταδιδακτορική ερευνήτρια
Κέντρο Ιστορίας της Τέχνης «Δομήνικος Θεοτοκόπουλος»

H Μαρία Βακονδίου σπούδασε Ιστορία και Αρχαιολογία στο Πανεπιστήμιο Κρήτης (1998-2003) και συνέχισε τις μεταπτυχιακές της σπουδές στο ίδιο Πανεπιστήμιο. Το 2018 υποστήριξε την διδακτορική διατριβή της με θέμα Λιθοξόοι και γλύπτες στη βενετική Κρήτη. Από το 2003 συμμετέχει σε ερευνητικά προγράμματα του Ινστιτούτου Μεσογειακών Σπουδών. Ενδεικτικά:

Η Δυτική Τέχνη στην Κρήτη,

Ψηφιακή Κρήτη: Μεσογειακές Πολιτισμικές Διαδρομές,

Μελέτη του χρώματος σε λίθινα γλυπτά της βενετικής και οθωμανικής περιόδου στην Κρήτη,

Ιστορία της διαχείρισης υδάτινων πόρων στην Ελλάδα: η περίπτωση της Κρήτης.

Επιλεγμένες Δημοσιεύσεις