Ινστιτούτο Μεσογειακών Σπουδών
Λήμματα στο Βασιλική Συθιακάκη

Μαρία Βακονδίου, Λήμματα στο Βασιλική Συθιακάκη, Μουσείο Αγίας Αικατερίνης Ηρακλείου. Κατάλογος, Ηράκλειο 2014, 95, 96, 97.

  • Μαρία Βακονδίου