Ινστιτούτο Μεσογειακών Σπουδών

SeaLiT

SeaLiT: Ναυτιλιακός βίος σε μετάβαση. Μεσογειακή ναυτική εργασία και ναυτιλία κατά την παγκοσμιοποίηση, 1850s-1920s.

Το πρόγραμμα έχει ως θέμα τις δομικές αλλαγές που επέφερε η μετάβαση από το ιστίο στον ατμό, τόσο στις ναυτική εργασία όσο και στην καθημερινότητα των ναυτικών κοινοτήτων, στη Μεσόγειο και τη Μαύρη Θάλασσα από το δεύτερο μισό του 19ου αιώνα έως και τον μεσοπόλεμο.

Επιστημονικός Υπεύθυνος Απόστολος Δελής

Φορέας χρηματοδότησης European Research Council – Starting Grant 2016

Διάρκεια 2017-2021

Το πρόγραμμα έχει ως θέμα τις δομικές αλλαγές που επέφερε η μετάβαση από το ιστίο στον ατμό, τόσο στις ναυτική εργασία όσο και στην καθημερινότητα των ναυτικών κοινοτήτων, στη Μεσόγειο και τη Μαύρη Θάλασσα από το δεύτερο μισό του 19ου αιώνα έως και τον μεσοπόλεμο. Πιο συγκεκριμένα το πρόγραμμα εστιάζει στην προσαρμογή των ναυτικών, πλοιοκτητών και των οικογενειών τους στη νέα οικονομική και κοινωνική πραγματικότητα της μετάβασης στον ατμό, εξετάζοντας τη ναυτική αγορά εργασίας, τις εργασιακές σχέσεις, τις συνθήκες εργασίας, την καθημερινή ζωή εν πλω καθώς και τη ζωή των οικογενειών των ναυτιλλομένων στη στεριά. Στο ερευνητικό πρόγραμμα συμμετέχουν ερευνητές από την Ιταλία, Γαλλία, Ισπανία, Ουκρανία και Ελλάδα, καθώς επίσης προβλέπεται να εκπονηθούν τέσσερεις διδακτορικές διατριβές σε πανεπιστημιακά ιδρύματα της Ελλάδας, Γαλλίας, Ιταλίας και Ισπανίας. Αντικείμενο μελέτης θα αποτελέσουν  περιοχές της Μεσογείου και της Μαύρης Θάλασσας, ανάμεσα τους το Αιγαίο και Ιόνιο Πέλαγος, η Αδριατική και η Τυρρηνική Θάλασσα καθώς και οι μεσογειακές γαλλικές και ισπανικές ακτές.  

 

Ψηφιακοί Χάρτες

Ship operation services (19th - 20th century)

 

 Ερευνητική ομάδα ΙΜΣ/ΙΤΕ

 • Δρ. Άννα Σιντορένκο, Μεταδιδάκτορας Ερευνήτρια
 • Δρ. Κατερίνα Γαλάνη, Μεταδιδάκτορας Ερευνήτρια
 • Δρ. Erica Mezzoli, Μεταδιδάκτορας Ερευνήτρια
 • Δρ. Matteo Barbano, Μεταδιδάκτορας Ερευνητής
 • Πόπη Βασιλάκη, Υποψήφια Διδάκτορας
 • Άλκης Καποκάκης, Υποψήφιος Διδάκτορας
 • Πέτρος Καστρινάκης, Υποψήφιος Διδάκτορας
 • Θωμάς Καλέσιος, Βοηθός Έρευνας

ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΙ ΦΟΡΕΙΣ

T.I.G./University of Barcelona:

 • Καθ. Jordi Ibarz Gelabert, Επιστημονικός Υπεύθυνος.
 • Δρ. Enric García Domingo, Μεταδιδάκτορας Ερευνητής.
 • Δρ. Brendan J. von Briesen, Μεταδιδάκτορας Ερευνητής.
 • Eduard Page Campos, Υποψήφιος Διδάκτορας.

NAVLAB/University of Genoa

 • Καθ. Luca Lo Basso, Επιστημονικός Υπεύθυνος.
 • Καθ. Paolo Calcagno, Ερευνητής.
 • Δρ. Andrea Zappia, Μεταδιδάκτορας Ερευνητής.
 • Leonardo Scavino, Υποψήφιος Διδάκτορας. 

UMR TELEMME/University Aix-Marseille

 • Δρ. Olivier Raveux, Επιστημονικός Υπεύθυνος.
 • Καθ. Xavier Daumalin, Ερευνητής.

Κέντρο Πολιτισμικής Πληροφορικής/Ινστιτούτο Πληροφορικής/ΙΤΕ

 • Δρ. Martin Doerr, Επιστημονικός Υπεύθυνος.
 • Δρ. George Bruseker, Προγραμματιστής.

Ερευνητική Ομάδα

Καλλιόπη Βασιλάκη

Καλλιόπη Βασιλάκη

Μεταδιδακτορική ερευνήτρια
Curriculum vitae
Jordi Ibarz Gelabert

Jordi Ibarz Gelabert

Επισκέπτης Καθηγητής/Ερευνητής
Πανεπιστήμιο Βαρκελώνης
Matteo Barbano

Matteo Barbano

Μεταδιδάκτορας ερευνητής
Curriculum vitae
Κατερίνα Γαλάνη

Κατερίνα Γαλάνη

Μεταδιδακτορική ερευνήτρια
Curriculum vitae
Άννα Σιντορένκο

Άννα Σιντορένκο

Μεταδιδακτορική ερευνήτρια
Curriculum vitae
Leonardo Scavino

Leonardo Scavino

Υποψήφιος διδάκτωρ
University of Genoa
Eduard Page Campos

Eduard Page Campos

Υποψήφιος διδάκτωρ
Πανεπιστήμιο Βαρκελώνης
Θωμάς Καλέσιος

Θωμάς Καλέσιος

Υποψήφιος διδάκτωρ
Πέτρος Καστρινάκης

Πέτρος Καστρινάκης

Υποψήφιος διδάκτωρ
Άλκης Καποκάκης

Άλκης Καποκάκης

Υποψήφιος διδάκτωρ
Enric García Domingo

Enric García Domingo

Εξωτερικός συνεργάτης
University of Barcelona
Νίκος Καστρινάκης

Νίκος Καστρινάκης

Βοηθός Έρευνας

Σχετικές Δημοσιεύσεις

ERC
Χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (ERC, SeaLiT, grant agreement No. 714437). Οι θέσεις και οι απόψεις που εκφράζονται είναι των συγγραφέων και μόνο και δεν αντανακλούν απαραίτητα τις θέσεις και τις απόψεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Εκτελεστικού Οργανισμού του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Έρευνας. Ούτε η Ευρωπαϊκή Ένωση ούτε ο χρηματοδότης φέρουν ευθύνη για αυτές.