Ινστιτούτο Μεσογειακών Σπουδών

Καλλιόπη Βασιλάκη

Μεταδιδακτορική ερευνήτρια
Κέντρο Ναυτιλιακής Ιστορίας

Η Καλλιόπη Βασιλάκη είναι μεταδιδακτορική ερευνήτρια στο Κέντρο Ναυτιλιακής Ιστορίας του Ινστιτούτου Μεσογειακών Σπουδών (ΙΜΣ/ΙΤΕ), όπου εργάζεται με χρηματοδότηση του Ιδρύματος Αιγέας, και ερευνά τις ναυτικές κοινότητες της Ανατολικής Μεσογείου, και ιδιαίτερα την περίπτωση της ναυτικής κοινότητας της Ιθάκης κατά τον 19ο αιώνα. Ολοκλήρωσε το διδακτορικό της το 2022, στο τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας του Πανεπιστημίου Κρήτης για την Ναυτική Κοινότητα της La Ciotat (1850-1914). Κατά τη διάρκεια του διδακτορικού της συμμετείχε στο ερευνητικό πρόγραμμα ERC STG 2016 project «SeaLiT: Seafaring Lives in Transition. Maritime Labour and Shipping» του Ινστιτούτου Μεσογειακών Σπουδών με επιστημονικό υπεύθυνο τον Δρ. Απόστολο Δελή. Η έρευνά της επικεντρώνεται στην ιστορία των ναυτικών κοινοτήτων και κοινωνιών στη Μεσόγειο κατά τον μακρύ 19ο αιώνα. Τελείωσε το μεταπτυχιακό της στο τμήμα Ιστορίας και Πολιτισμών (Histoire et Civilisations) στην Ανωτάτη Σχολή Κοινωνικών Επιστημών (Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales, Παρίσι, 2012), και το προπτυχιακό τίτλο σπουδών στο τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας του Πανεπιστημίου Κρήτης (Ρέθυμνο, 2010).

Επιλεγμένες Δημοσιεύσεις