Ινστιτούτο Μεσογειακών Σπουδών
La construction navale à La Ciotat : un secteur en mutation (1831-1851)

Vasilaki, Kalliopi. "La construction navale à La Ciotat : un secteur en mutation (1831-1851)" Drassana 27, (2019): 106-19

  • Καλλιόπη Βασιλάκη