Ινστιτούτο Μεσογειακών Σπουδών
Seafaring Lives in Transition. Mediterranean Maritime Labour, Communities, Shipping and the challenge of industrialization 1850s-1920s

Apostolos Delis, Jordi Ibarz, Anna Sydorenko, and Matteo Barbano, Mediterranean Seafarers in Transition. Maritime Labour, Communities, Shipping and the Challenge of Industrialization 1850s — 1920s, Brill's Studies in Maritime History, volume 11, Brill, Leiden 2022

  • Απόστολος Δελής
  • Άννα Σιντορένκο
  • Matteo Barbano
  • Jordi Ibarz Gelabert
https://doi.org/10.1163/9789004514195