Ινστιτούτο Μεσογειακών Σπουδών

Άλκης Καποκάκης

Υποψήφιος διδάκτωρ
Κέντρο Ναυτιλιακής Ιστορίας