Ινστιτούτο Μεσογειακών Σπουδών

Διάλεξη του Niklas Olsen με θέμα «Ο Κυρίαρχος Καταναλωτής και η Αγοραιοποίηση της Πολιτικής»

Κύκλος Διαλέξεων 2019-2020

Διάλεξη του Niklas Olsen, καθηγητή του Πανεπιστημίου της Κοπεγχάγης, με θέμα Ο Κυρίαρχος Καταναλωτής και η Αγοραιοποίηση της Πολιτικής
Πέμπτη, 26 Σεπτεμβρίου, ώρα 20.30
Αίθουσα Διαλέξεων ΙΜΣ

Διαβάστε περισσότερα