Ινστιτούτο Μεσογειακών Σπουδών

1ο Θεματικό Σεμινάριο 2021-2022

PhD Candidates' Seminars 2021-2022

Σκοπός των σεμιναρίων είναι η επιστημονική συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων και επιχειρημάτων μεταξύ διδασκόντων, ερευνητών και υποψηφίων διδακτόρων Νεότερης και Σύγχρονης Ιστορίας του Τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας του ΠΚ, του ΙΜΣ/ΙΤΕ και άλλων συνεργαζομένων πανεπιστημιακών και ερευνητικών ιδρυμάτων.

Διαβάστε περισσότερα

Επιστημονική διαδικτυακή Ημερίδα "Ο θεσμός των Πανελληνίων Καλλιτεχνικών Εκθέσεων 1938-1987"

Η Ημερίδα αποσκοπεί στο να αναδείξει τη διττή σημασία του θεσμού των Πανελληνίων Εκθέσεων, τόσο ως μηχανισμού καθιέρωσης και παραγωγής συμβολικού κεφαλαίου για τους καλλιτέχνες (μέσω των κριτικών επιτροπών, των βραβείων, των κρατικών αγορών έργων κ.λπ.), όσο και ως μηχανισμού ιδανικής (δίχως μεσολαβητές) αγοράς έργων τέχνης.
 

Διαβάστε περισσότερα

Διάλεξη του Edhem Eldem με θέμα "Of men and stones. Historiographical meanderings around the destruction of the janissary corps in 1826"

Κύκλος Διαλέξεων 2021-2022

Διάλεξη του Edhem Eldem με θέμα "Of men and stones. Historiographical meanderings around the destruction of the janissary corps in 1826"
* Μέγιστος αριθμός συμμετεχόντων: 20 άτομα, με πιστοποιητικό πλήρους εμβολιασμού ή νοσήσαντες το τελευταίο εξάμηνο, τηρουμένων των όλων των υγειονομικών μέτρων.

Διαβάστε περισσότερα

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή προτάσεων για 1 (μία) θέση έκτακτου προσωπικού

ΘΕΣΗ: Υποψήφιος Διδάκτορας
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: Kαταγραφή και αξιοποίηση του αρχείου Ναυτιλιακής Ιστορίας του ΙΜΣ
ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΥΠΟΤΡΟΦΙΑΣ: 3 (τρεις) μήνες με δυνατότητα παράτασης μέχρι το τέλος του έργου χωρίς διενέργεια νέας πρόσκλησης μετά από απόφαση του Δ.Σ. του ΙΤΕ.

Διαβάστε περισσότερα

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή προτάσεων για 1 (μία) θέση έκτακτου προσωπικού

ΘΕΣΗ: ΠΕ Διοικητικού -Οικονομικού
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: Οικονομική διαχείριση - λογιστική υποστήριξη έργων ΙΜΣ
ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ: 12 (δώδεκα) μήνες με δυνατότητα παράτασης μέχρι το τέλος του έργου χωρίς διενέργεια νέας πρόσκλησης μετά από απόφαση του Δ.Σ. του ΙΤΕ.

Διαβάστε περισσότερα

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή προτάσεων για 1 (μία) θέση έκτακτου προσωπικού

ΘΕΣΗ: Μεταπτυχιακός υπότροφος (υποψήφιος διδάκτορας) στην Ιστορία της Επιστήμης και της Τεχνολογίας
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: Έρευνα, τεκμηρίωση στην Ιστορία της Περιβαλλοντικής Μηχανικής & Επιστήμης για την Ιστορία του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας
ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ: 10 μήνες από την υπογραφή της σύμβασης. Επισημαίνεται ότι είναι δυνατή η παράταση της χρονικής διάρκειας της σύμβασης, χωρίς νέα προκήρυξη, σύμφωνα με απόφαση του ΔΣ-ΙΤΕ, το αργότερο δε μέχρι το πέρας του προγράμματος, με αμοιβή ανάλογη της αρχικής σύμβασης.

Διαβάστε περισσότερα

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή προτάσεων για 1 (μία) θέση έκτακτου προσωπικού

ΘΕΣΗ: Ιστορικός της Επιστήμης και της Τεχνολογίας
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: Έρευνα, τεκμηρίωση στη Ιστορία των Βιοιατρικών Επιστημών για την Ιστορία του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας
ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ: 10 μήνες από την υπογραφή της σύμβασης. Επισημαίνεται ότι είναι δυνατή η παράταση της χρονικής διάρκειας της σύμβασης, χωρίς νέα προκήρυξη, σύμφωνα με απόφαση του ΔΣ-ΙΤΕ, το αργότερο δε μέχρι το πέρας του προγράμματος, με αμοιβή ανάλογη της αρχικής σύμβασης.

Διαβάστε περισσότερα

Πρώτο Σεμινάριο Υποψηφίων Διδακτόρων 2021-2022

PhD Candidates' Seminars 2021-2022

Σκοπός των σεμιναρίων είναι η επιστημονική συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων και επιχειρημάτων μεταξύ διδασκόντων, ερευνητών και υποψηφίων διδακτόρων Νεότερης και Σύγχρονης Ιστορίας του Τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας του ΠΚ, του ΙΜΣ/ΙΤΕ και άλλων συνεργαζομένων πανεπιστημιακών και ερευνητικών ιδρυμάτων.

Διαβάστε περισσότερα

Η ελληνική επανάσταση από τη σκοπιά των Οθωμανών

200 χρόνια από την επανάσταση του 1821

Ο φθινοπωρινός κύκλος των διαδικτυακών διαλέξεων του Ινστιτούτου Μεσογειακών Σπουδών του ΙΤΕ για την επανάσταση του 1821 αρχίζει τη Δευτέρα 11 Οκτωβρίου, ώρα 6 μ.μ., με ένα πάνελ τριών ιστορικών της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, οι οποίοι θα εξετάσουν την ελληνική επανάσταση από τη σκοπιά των Οθωμανών.

Διαβάστε περισσότερα