Ινστιτούτο Μεσογειακών Σπουδών

ARCHERS

Προώθηση του Ανθρώπινου Κεφαλαίου των Νέων Ερευνητών στις τεχνολογίες αιχμής για τη διατήρηση της πολιτιστικής κληρονομιάς και την αντιμετώπιση των κοινωνικών προκλήσεων, Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος

Στόχος του προγράμματος, το οποίο υλοποιείται με αποκλειστική δωρεά του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος, είναι η καταπολέμηση της ανεργίας των νέων Επιστημόνων μέσω της ανάπτυξης των ερευνητικών τους δυνατοτήτων, της εκπαίδευσης και της κατάρτισής τους σε διεπιστημονικούς ερευνητικούς και τεχνολογικούς τομείς αιχμής.

Επιστημονικός Υπεύθυνος Χρήστος Χατζηιωσήφ
Ερευνητική ομάδα [Σπύρος Τζόκας, Χρήστος Καραμπάτσος]
Συνέδρια-Συμπόσια

  • Σπύρος Τζόκας, ‘[Β]ιομηχανοποιούσα κατά ¾ υλικά εγχώρια και χρησιμοποιούσα εξ ολοκλήρου εργασίαν εγχώριον’. Η συμπαραγωγή τεχνολογίας και εργασίας στην περίπτωση της εισαγωγής του οπλισμένου σκυροδέματος στην ελληνική κοινωνία, 1900-1922». 3o Διεθνές Συνέδριο Οικονομικής και Κοινωνικής Ιστορίας. Ιστορία της εργασίας: παραγωγή, αγορές, σχέσεις, πολιτικές (τέλος Μεσαίωνα-αρχές 21ου αι.). Ελληνική Εταιρεία Οικονομικής Ιστορίας, Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας Πανεπιστημίου Ιωαννίνων. (Ιωάννινα 24-27 Μαΐου 2017).

Ερευνητική Ομάδα

Χρήστος Καραμπάτσος

Μεταδιδάκτορας ερευνητής
Curriculum vitae

Σπύρος Τζόκας

Μεταδιδάκτορας ερευνητής

Χρήστος Χατζηιωσήφ

Καθηγητής ιστορίας νεοτέρων χρόνων - Διακεκριμένο Μέλος ΙΤΕ