Ινστιτούτο Μεσογειακών Σπουδών

Χρήστος Χατζηιωσήφ

Καθηγητής ιστορίας νεοτέρων χρόνων - Διακεκριμένο Μέλος ΙΤΕ
Toμέας της Ιστορίας των Πόλεων, της Διασποράς και Μετανάστευσης της Μεσογείου και της Μαύρης Θάλασσας
Τομέας Μεσογειακής και Παγκόσμιας Οικονομικής και Κοινωνικής Ιστορίας
Τομέας Ιστορίας της Τεχνολογίας
Σχετικές Δημοσιεύσεις