Ινστιτούτο Μεσογειακών Σπουδών
Ottoman Reforms and Colonial Policies
ISBN: 978-3-87997-443-6

Christos Hadziiossif (2015), “Ottoman Reforms and Colonial Policies”, in M.Michael et al, Religious Communitiesand Modern Statehood: The Ottoman and Post-Ottoman world at the Age of Nationalism and Colonialism, ό.π., 90-104. Klaus Schwarz Verlag GmbH Berlin

  • Χρήστος Χατζηιωσήφ