Ινστιτούτο Μεσογειακών Σπουδών

Σπύρος Τζόκας

Μεταδιδάκτορας ερευνητής
Τομέας Ιστορίας της Τεχνολογίας

Ο Σπύρος Τζόκας είναι επικεφαλής της ομάδας του Τομέα Ιστορίας της Τεχνολογίας του Ινστιτούτου Μεσογειακών Σπουδών-Ιδρύματος Τεχνολογίας & Έρευνας (ΙΜΣ-ΙΤΕ). Είναι κάτοχος διδακτορικού διπλώματος στην Ιστορία και Φιλοσοφία της Επιστήμης και της Τεχνολογίας (Τμήμα Μεθοδολογίας της Ιστορίας και Θεωρίας της Επιστήμης/Εθνικό & Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, ΜΙΘΕ/ΕΚΠΑ & Σχολή Εφαρμοσμένων Μαθηματικών & Φυσικών Επιστημών, Τομέας Ανθρωπιστικών & Κοινωνικών Επιστημών & Δικαίου, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, ΣΕΜΦΕ-ΑΚΕΔ/ΕΜΠ). Η διδακτορική διατριβή του είχε τίτλο: «Για την Κοινωνική Διαμόρφωση της Αντικειμενικότητας της Τεχνικής: Παραδείγματα από την Ιστορία των Ελλήνων Μηχανικών, τέλος 19ου – αρχές 20ου αι.», (2011).Από το 2013 έχει εργαστεί στο Ινστιτούτο Μεσογειακών Σπουδών ως μεταδιδάκτορας ερευνητής στα παρακάτω ερευνητικά προγράμματα: i)"ΕΛ.ΙΣΤΟ.ΚΑΙΝΟ./Ελληνική Ιστορία της Καινοτομίας": Η Καινοτομία στη Βιομηχανική Παραγωγή: Θεωρία & Πράξη, (2013-2015, Επ. Υπ.: Καθ. Χ. Χατζηιωσήφ, ΚΡΗΠΙΣ- Γενική Γραμματεία Έρευνας & Τεχνολογίας), ii)"ARCHERS": Πολιτικές Προστασίας της Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας στην Ελλάδα τον 20ό αιώνα, (2017-2019, Επ. Συντ.: Καθ. Χ. Χατζηιωσήφ, Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος), iii)"Ε.Π.Δ.Β.Μ: Αναζητώντας Πετρέλαια στην Ελληνική Επικράτεια, 1920-1980", (2020-2021, Ακαδ. Υπ.: Καθ. Τζ. Χαρλαύτη, Υπουργείο Ανάπτυξης & Επενδύσεων). Από το 2021 είναι συντονιστής του ερευνητικού έργου"FORTHistory 1983-2023", (2021-2023, Επ. Υπ.: Καθ. Τζ. Χαρλαύτη, ΙΜΣ/ΙΤΕ). Ο Τζόκας έχει συμμετάσχει σε πολλά διεθνή και εθνικά ερευνητικά προγράμματα στην Ιστορία και Φιλοσοφία της Επιστήμης & Τεχνολογίας, τις Σπουδές Επιστήμης & Τεχνολογίας, την Επιστημονική Επικοινωνία, τις Ψηφιακές Ανθρωπιστικές Επιστήμες. Έχει διδακτική εμπειρία σε προπτυχιακά μαθήματα: «Οι Επιστήμες της Φύσης και του Ανθρώπου στην Ευρώπη» (Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο, Σχολή Ανθρωπιστικών Επιστημών, Σπουδές στον Ευρωπαϊκό Πολιτισμό, ΕΠΟ31,  2012-2020, «Ιστορία των Μηχανικών & της Τεχνολογίας» (ΕΜΠ, 2015-2017), Επιστήμη & Τεχνολογία στην Ελλάδα, 19ος-20ος αι. (ΜΙΘΕ/ΕΚΠΑ 2009-2010), καθώς και στα μεταπτυχιακά μαθήματα: «Επιστήμη, Τεχνολογία, Περιβάλλον» (ΜΙΘΕ/ΕΚΠΑ, 2012-2013), «Ιστορία, Τεχνολογία, Βιομηχανική Αρχαιολογία» (ΕΚΠΑ, 2012- 2015). Ήταν ο επιμελητής της διπλής ιστορικής έκθεσης του ΙΜΣ/ΙΤΕ σε συνεργασία με την Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος με τίτλο: "Ημεῖς, οἱ τοῦ μέτρου καὶ τοῦ διαβήτου χειρισταί’. Όψεις της Δραστηριότητας των Ελλήνων Μηχανικών, 1880-1940", (Δεκέμβριος 2015-Αύγουστος 2016, Βαλλιάνειο Μέγαρο-Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος, Αθήνα & Ινστιτούτο Μεσογειακών Σπουδών-Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας, Ρέθυμνο).