Ινστιτούτο Μεσογειακών Σπουδών

Μετάφραση των ιεροδικαστικών κωδίκων του Τουρκικού Αρχείου Ηρακλείου

Μετάφραση των ιεροδικαστικών κωδίκων του Τουρκικού Αρχείου Ηρακλείου

Το πρόγραμμα έχει ως στόχο τη μετάφραση των οθωμανικών ιεροδικαστικών κωδίκων του Τουρκικού Αρχείου Ηρακλείου, που αποτελούν σημαντική πηγή για την ιστορία της Κρήτης, συνεχίζοντας και ολοκληρώνοντας το έργο του αείμνηστου Νικόλαου Σταυρινίδη.

Επιστημονικός υπεύθυνος: Ελισάβετ Ζαχαριάδου
Φορέας χρηματοδότησης: Δήμος Ηρακλείου
Φορέας υλοποίησης: Βικελαία Δημοτική Βιβλιοθήκη Ηρακλείου
Ερευνητική ομάδα: Ηλίας Κολοβός, Μαρίνος Σαρηγιάννης, Miklos Foti, Γκιουλσούν Αϊβαλή, Μαρία Βαρούχα, Ελένη Καραντζίκου, Πηνελόπη Φωτεινού, Φωτεινή Χαιρέτη, απόφοιτοι και φοιτητές Π.Μ.Σ. Τουρκολογίας του Τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας του Πανεπιστημίου Κρήτης (σε συνεργασία με το ΙΜΣ/ΙΤΕ)

Μετάφραση των ιεροδικαστικών κωδίκων του Τουρκικού Αρχείου Ηρακλείου (2000-) Το πρόγραμμα έχει ως στόχο τη μετάφραση των οθωμανικών ιεροδικαστικών κωδίκων του Τουρκικού Αρχείου Ηρακλείου, που αποτελούν σημαντική πηγή για την ιστορία της Κρήτης, συνεχίζοντας και ολοκληρώνοντας το έργο του αείμνηστου Νικόλαου Σταυρινίδη. Χρηματοδοτείται από τον Δήμο Ηρακλείου και υλοποιείται από τη Βικελαία Δημοτική Βιβλιοθήκη, με την επιστημονική επιμέλεια και συντονισμό της Ελισάβετ Ζαχαριάδου εκ μέρους του Προγράμματος Τουρκικών Σπουδών του Ινστιτούτου Μεσογειακών Σπουδών. Παλαιότεροι τόμοι είχαν εκδοθεί σε συνεργασία με την Ουγγρική Ακαδημία Επιστημών της Βουδαπέστης.

Προϊόντα του προγράμματος

  • Γκ. Αϊβαλή, Ηλίας Κολοβός, Μαρίνος Σαρηγιάννης, Ιεροδικείο Ηρακλείου, Δεύτερος Κώδικας (1661-1665 και 1670-1671), επιμ. Ε. Α. Ζαχαριάδου, Ηράκλειο, Βικελαία Δημοτική Βιβλιοθήκη, 2014.
  • Γκ. Αϊβαλή, Φ. Χαιρέτη, Π. Φωτεινού, Μ. Σαρηγιάννης, Ιεροδικείο Ηρακλείου, Τέταρτος Κώδικας (1672-1674 και 1683-1686), επιμ. Ε. Α. Ζαχαριάδου, 2 τ., Ηράκλειο, Βικελαία Δημοτική Βιβλιοθήκη, 2010.
  • Μ. Βαρούχα, Φ. Χαιρέτη, Μ. Σαρηγιάννης, Ιεροδικείο Ηρακλείου, Πέμπτος Κώδικας (1673-1675 και 1688-1689), επιμ. Ε. Α. Ζαχαριάδου, 2 τ., Ηράκλειο, Βικελαία Δημοτική Βιβλιοθήκη, 2008.
  • Ε. Καραντζίκου και Π. Φωτεινού, Ιεροδικείο Ηρακλείου, Τρίτος Κώδικας (1669/1673-1750/1767), επιμ. Ε. Α. Ζαχαριάδου, Ηράκλειο, Βικελαία Δημοτική Βιβλιοθήκη, 2003.

Ερευνητική Ομάδα

Μαρίνος Σαρηγιάννης

Μαρίνος Σαρηγιάννης

Ερευνητής Α, Συντονιστής του Τομέα Οθωμανικής Ιστορίας
Curriculum vitae
Ηλίας Κολοβός

Ηλίας Κολοβός

Αναπληρωτής Καθηγητής
Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας, Πανεπιστήμιο Κρήτης
Curriculum vitae