Ινστιτούτο Μεσογειακών Σπουδών
Ιεροδικείο Ηρακλείου, Δεύτερος Κώδικας (1661-1665 και 1670-1671) [Candia Court: Second Register (1661-1665 and 1670-1671)]

G. Aivali, E. Kolovos, M. Sariyannis, Ιεροδικείο Ηρακλείου, Δεύτερος Κώδικας (1661-1665 και 1670-1671) [Candia Court: Second Register (1661-1665 and 1670-1671)], ed. Ε. Α. Zachariadou, Herakleion: Vikelaia Municipal Library 2014.

  • Μαρίνος Σαρηγιάννης
  • Ηλίας Κολοβός
  • Ελισάβετ Ζαχαριάδου †