Ινστιτούτο Μεσογειακών Σπουδών

Ελισάβετ Ζαχαριάδου †

Επίτιμο Μέλος ΙΜΣ, Ομότιμη Καθηγήτρια
Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας, Πανεπιστήμιο Κρήτης
Τομέας Οθωμανικής Ιστορίας

Η Ελισάβετ Α. Ζαχαριάδου (1931-2018), μαζί με τον Βασίλη Δημητριάδη, υπήρξαν οι ιδρυτές του Προγράμματος Τουρκικών Σπουδών του Ινστιτούτου Μεσογειακών Σπουδών και υπεύθυνοι για τη λειτουργία του από το 1987 ως το 1998. Η Ελισάβετ Α. Ζαχαριάδου διετέλεσε καθηγήτρια (και κατόπιν ομότιμη καθηγήτρια) Τουρκολογίας του Τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας του Πανεπιστημίου Κρήτης από το 1985 ως το 1998. Το 1990 έγινε Επίτιμη Διδάκτωρ του Πανεπιστημίου της Άγκυρας και από το 1993 είναι μέλος της Academia Europaea. Η Ελισάβετ Α. Ζαχαριάδου έχει αναγνωριστεί διεθνώς ως μια από τις σημαντικότερες ερευνήτριες στο χώρο των τουρκικών σπουδών. Οι δημοσιεύσεις της αποτελούν σταθερές αναφορές σε όλα τα συνθετικά έργα για την τουρκική και οθωμανική ιστορία.

Επιλεγμένες Δημοσιεύσεις