Ινστιτούτο Μεσογειακών Σπουδών

BALAA

Byzantine Agricultural Landscape Across the Aegean

Επιστημονικός Υπέυθυνος: Νίκος Τσιβίκης

Ερευνητική Ομάδα

Νίκος Τσιβίκης

Μεταδιδάκτορας ερευνητής
Curriculum vitae