Ινστιτούτο Μεσογειακών Σπουδών
Έλλη-Ευαγγελία Μπία

Έλλη-Ευαγγελία Μπία

Υποψήφια διδάκτωρ
Τομέας Αρχαίου και Βυζαντινού Κόσμου

Η Έλλη Μπία είναι υποψήφια διδάκτορας βυζαντινής αρχαιολογίας στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών με θέμα διατριβής την Πρωτοβυζαντινή Μαγειρική Κεραμική από τις ανασκαφές της Γαλλικής Αρχαιολογικής Σχολής στην Θάσο. Έχει συμμετάσχει σε ανασκαφές στην Δήλο, στην Θάσο, στην Πάτρα και στο Αμόριο της Μικράς Ασίας. Από τον Ιανουάριο του 2022 είναι μέλος του ερευνητικού προγράμματος Byzantine Agricultural Landscape Across the Aegean-BALAA με βασικό αντικείμενο μελέτης τις κατασκευές και τον αγροτικό υλικό πολιτισμό από την ανασκαφή της Μεσσήνης.