Ινστιτούτο Μεσογειακών Σπουδών

Jamieson C. Donati

Μεταδιδάκτορας ερευνητής
Τομέας Αρχαίου και Βυζαντινού Κόσμου
Εργαστήριο Γεωφυσικής - Δορυφορικής Τηλεπισκόπησης και Αρχαιοπεριβάλλοντος

Ο Jamieson Donati είναι κλασικός αρχαιολόγος ειδικευμένος στην μελέτη μέσω δορυφορικής απεικόνισης των αρχαίων πόλεων. Η διατριβή του στο Institute of Fine Arts του New York University είχε θέμα την εξέλιξη του δομημένου χώρου της Αγοράς στις αρχαίες πόλεις της Πελοποννήσου μέσω της μελέτης της αρχιτεκτονικής και της τοπογραφίας. Έχει δημοσιεύσει στα αγγλικά μεγάλο αριθμό άρθρων και ειδικών μελετών σε διεθνή περιοδικά και επιστημονικούς συλλογικούς τόμους για την τοπογραφία των κλασικών, ελληνιστικών και ρωμαϊκών πόλεων της Ελληνικής χερσονήσου. Έχει συμμετοχή σε πολλά διεθνή ερευνητικά προγράμματα στο ΙΜΣ/ΙΤΕ, στο Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης κ.α. και από τον Αύγουστο του 2021 είναι μέλος του ερευνητικού προγράμματος Byzantine Agricultural Landscape Across the Aegean-BALAA, όπου μελετάει μέσω δορυφορικών απεικονίσεων την διαμόρφωση του αγροτικού τοπίου και των κλήρων στην περιφέρεια του Αμορίου και της Μεσσήνης.

Επιλεγμένες Δημοσιεύσεις