Ινστιτούτο Μεσογειακών Σπουδών

ΕΛΙΣΤΟΚΑΙΝΟ

Η καινοτομία στη βιομηχανική παραγωγή. Θεωρία και πράξη

Το πρόγραμμα πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο του διεπιστημονικού ερευνητικού προγράμματος ΕΛΙΣΤΟΚΑΙΝΟ (Ελληνική Ιστορία της Καινοτομίας. Οι κοινωνικές προϋποθέσεις της καινοτομίας: Όψεις της ελληνικής εμπειρίας, 2013-2015) του Ινστιτούτου Μεσογειακών Σπουδών – ΙΤΕ.

Ενέργεια 5

Επιστημονικός Υπεύθυνος
Χρήστος Χατζηιωσήφ

Ερευνητική ομάδα
Χριστίνα Αγριαντώνη (Υπεύθυνη Ε.Ε.), Σπύρος Τζόκας (Μετ/κος Ερευνητής)

Δημοσιεύσεις

  • Spyros Tzokas, “Greek engineers, institutions, periodicals and ideology: Late 19th and early 20th century”. History of Technology. Volume 33, (2017): 157-178.
  • Σπύρος Τζόκας, «Τα τρένα στην κρίση τους: Η συνδιαμόρφωση της ειδημοσύνης με τη δικαιοδοτική λειτουργία των μηχανικών (1911-1912)», Νεύσις, Eιδικό τεύχος με τίτλο: Ειδήμονες και Ειδημοσύνη: Ζητήματα από τον χώρο της Ιστορίας και Κοινωνιολογίας της Επιστήμης και της Τεχνολογίας, 23 (2016), 23-42.
  • Σπύρος Τζόκας, Η εισαγωγή του οπλισμένου σκυροδέματος στην ελληνική κοινωνία. Ειδήμονες μηχανικοί και η διαχείριση της καινοτομίας (1900-1930), 2015


Εκθέσεις

Ημεῖς, οἱ τοῦ μέτρου καὶ τοῦ διαβήτου χειρισταί. Όψεις της Δραστηριότητας των Ελλήνων Μηχανικών (1880-1940)
Επιμέλεια Έκθεσης, Έρευνα-Κείμενα: Σπύρος Τζόκας
Γραφιστικός Σχεδιασμός: Μάρκος Ζουριδάκης 
Συνεργαζόμενες ερευνητικές ενέργειες: (Χριστίνα Αγριαντώνη (Υπεύθυνη Ε.Ε 5.5.), Λήδα Παπαστεφανάκη (Υπεύθυνη Ε.Ε 5.6.) Άννα Μαχαιρά (Υπεύθυνη Ε.Ε 5.7.).  
Διοργάνωση: ΙΤΕ/ΙΜΣ, Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος, (Αθήνα, Κεντρικό Αναγνωστήριο- Τσίλλερ, Κτίριο Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος: 17 Δεκεμβρίου 2015 – 1 Αυγούστου 2016).
 
Ημεῖς, οἱ τοῦ μέτρου καὶ τοῦ διαβήτου χειρισταί. Όψεις της Δραστηριότητας των Ελλήνων Μηχανικών (1880-1940)
Επιμέλεια Έκθεσης, Έρευνα-Κείμενα: Σπύρος Τζόκας
Γραφιστικός Σχεδιασμός: Μάρκος Ζουριδάκης 
Συνεργαζόμενες ερευνητικές ενέργειες: (Χριστίνα Αγριαντώνη (Υπεύθυνη Ε.Ε 5.5.), Λήδα Παπαστεφανάκη (Υπεύθυνη Ε.Ε 5.6.) Άννα Μαχαιρά (Υπεύθυνη Ε.Ε 5.7.).  Διοργάνωση: ΙΤΕ/ΙΜΣ, (Ρέθυμνο, Αίθουσα Εκδηλώσεων ΙΜΣ: 21 Δεκεμβρίου 2015 – 22 Ιανουαρίου 2016). 


Συνέδρια Συμπόσια

  • Spyros Tzokas, “Greek Engineers, Institutions, Periodicals and Ideology, late 19th and early 20th centuries”. Ημερίδα: Technologies in Greece, from the 19th to the 21st century: 3ο Πανελλήνιο Συνεδρίου Ιστορίας των Επιστημών και της Τεχνολογίας. Εταιρεία Μελέτης και Διάδοσης της Ιστορίας των Επιστημών και της Τεχνολογίας (ΕΜΔΙΕΤ), Τμήμα Μεθοδολογίας, Ιστορίας και Θεωρίας της Επιστήμης (ΜΙΘΕ/ΕΚΠΑ), (Αθήνα 26-28 Μαρτίου 2015).
  • Σπύρος Τζόκας, «Θεσμικές δομές και πτυχές της διαχείρισης και της οργάνωσης της καινοτομίας στην ελληνική βιομηχανία (τέλος 19ου - 1940)». 3ο Πανελλήνιο συνέδριο Ιστορίας των Επιστημών και της Τεχνολογίας. Εταιρεία Μελέτης και Διάδοσης της Ιστορίας των Επιστημών και της Τεχνολογίας (ΕΜΔΙΕΤ), Τμήμα Μεθοδολογίας, Ιστορίας και Θεωρίας της Επιστήμης (ΜΙΘΕ/ΕΚΠΑ), (Αθήνα 26-28 Μαρτίου 2015).
  • Σπύρος Τζόκας, «Αναζητώντας αρχεία και πηγές για τη μελέτη τεχνικών εγχειρημάτων: Η περίπτωση των δύο Μονίμων Δεξαμενών του Πειραιά». Αρχεία και πηγές οικονομικής και κοινωνικής ιστορίας του Πειραιά (τέλος 19ου – αρχές 20ου αιώνα), Ελληνική Εταιρεία Οικονομικής Ιστορίας, Ίδρυμα «Αικατερίνης Λασκαρίδη», (Πειραιάς 20 Μαρτίου 2015).
  • Σπύρος Τζόκας, «Κρατική πολιτική απέναντι στην καινοτομία». Ερευνητική Ενέργεια 5: Η καινοτομία στη βιομηχανική παραγωγή. Θεωρία και πράξη. Συνάντηση εργασίας, Δράση «ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ- ΚΡΗΠΙΣ»: Ελληνική Ιστορία της Καινοτομίας (ΕΛ.ΙΣΤΟ.ΚΑΙΝΟ.), ITE-IMΣ), (Ρέθυμνο 13-14 Μαρτίου 2015).
  • Spyros Tzokas, “Reinforced’ international alliances by ‘concrete’ engineers: The involvement of Elias J. Angelopoulos, 1900-1912”. 9th Science and Technology in the European Periphery (STEP) Meeting. Lisbon, (Portugal, 1- 3 September 2014).
     

Ερευνητική Ομάδα

Σπύρος Τζόκας

Σπύρος Τζόκας

Μεταδιδάκτορας ερευνητής
Χρήστος Χατζηιωσήφ

Χρήστος Χατζηιωσήφ

Διακεκριμένο Μέλος ΙΤΕ, Ομότιμος Καθηγητής Ιστορίας Νεοτέρων Χρόνων
Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας, Πανεπιστήμιο Κρήτης