Ινστιτούτο Μεσογειακών Σπουδών

Μικροφωτογράφηση οθωμανικών αρχείων

Μικροφωτογράφηση οθωμανικών αρχείων

Στο πλαίσιο αυτού του προγράμματος έχουν μικροφωτογραφηθεί τα οθωμανικά έγγραφα των μονών Σίμωνος Πέτρας, Σταυρονικήτα, Ιβήρων, Βατοπεδίου, Διονυσίου, Μεγίστης Λαύρας, καθώς και του Πρωτάτου στις Καρυές του Αγίου Όρους.

Φιρμάνι του σουλτάνου Μεχμέτ Δ΄από το Αρχείο της μονής Ιβήρων (1678)

Επιστημονικός υπεύθυνος: Βασίλης Δημητριάδης

Στο πλαίσιο αυτού του προγράμματος έχουν μικροφωτογραφηθεί τα οθωμανικά έγγραφα των μονών Σίμωνος Πέτρας, Σταυρονικήτα, Ιβήρων, Βατοπεδίου, Διονυσίου, Μεγίστης Λαύρας, καθώς και του Πρωτάτου στις Καρυές του Αγίου Όρους.

Το Πρόγραμμα Τουρκικών Σπουδών διαθέτει επίσης αντίγραφα μικροταινιών από τα ιεροδικαστικά αρχεία της Θεσσαλονίκης και της Βέροιας.

Το Ινστιτούτο Μεσογειακών Σπουδών διαθέτει στους ερευνητές που επιθυμούν να μελετήσουν τις παραπάνω αρχειακές πηγές τα μικροφίλμ και την υλικοτεχνική υποδομή του (μηχάνημα ανάγνωσης και εκτύπωσης μικροφίλμ, ηλεκτρονικό υπολογιστή), καθώς και την εξειδικευμένη βιβλιοθήκη του. Για τη χρήση των μικροφίλμ των παραπάνω αρχειακών πηγών απαιτείται η έγγραφη άδεια των αρχείων προέλευσης και η σύμφωνη γνώμη των υπεύθυνων του Π.Τ.Σ.

Ερευνητική Ομάδα

Βασίλης Δημητριάδης

Βασίλης Δημητριάδης

Επίτιμο Μέλος ΙΜΣ, Ομότιμος Καθηγητής
Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας, Πανεπιστήμιο Κρήτης
Curriculum vitae